Ai có thẩm quyền ra quyết định giải thể doanh nghiệp?

Ai có thẩm quyền ra quyết định giải thể doanh nghiệp? Hãy cùng Luật LVN Group nghiên cứu chi tiết thông qua nội dung trình bày sau !!

1. Giải thể doanh nghiệp là gì? 

Giải thể doanh nghiệp được hiểu là doanh nghiệp đó không còn hoặc không làm cho doanh nghiệp đó không còn đủ điều kiện để tồn tại với tư cách là một pháp nhân nữa, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp theo hướng dẫn của pháp luật.

2. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo hướng dẫn hiện nay

Kinh doanh thua lỗ, vi phạm pháp luật, chủ đầu tư nước ngoài rút vốn… có thể là những nguyên nhân dẫn đến sự giải thể của các doanh nghiệp. Theo pháp luật hiện hành, doanh nghiệp có thể được (bị) giải thể với nhiều trường hợp khác nhau:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo hướng dẫn của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc đơn vị trọng tài.

3. Thẩm quyền ra quyết định giải thể doanh nghiệp

Tùy vào các trường hợp cụ thể mà thẩm quyền ra quyết định giải thể doanh nghiệp khác nhau. Căn cứ như sau:

Trong trường hợp doanh nghiệp tự giải thể

Quyết định giải thể phải được thông qua bởi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên/ Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/ Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và bởi các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Trong trường hợp “giải thể bắt buộc”

Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo còn phải đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án. Doanh nghiệp ra quyết định giải thể và gửi quyết định này đến đơn vị đăng ký kinh doanh, đơn vị thuế, người lao động trong doanh nghiệp và công khai quyết định này.

Vì vậy trong cả hai trường hợp, chủ thể ra quyết định giải thể vẫn là doanh nghiệp, tuy nhiên với mỗi loại hình doanh nghiệp thì quyết định sẽ được thông qua bởi các thành viên khác nhau.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com