Cách tính lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp

Lợi nhuận trước thuế được xem là một trong những tiêu chí đánh giá doanh nghiệp khi chủ đầu tư nghiên cứu và quyết định đầu tư vào doanh nghiệp. Hiện nay, có nhiều người nhầm lẫn với lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận trước thuế theo ngôn ngữ kế toán được gọi là EBIT là số lợi nhuận của doanh nghiệp thu được sau khi đã trừ đi phần tiền bỏ ra để thực hiện kinh doanh nhưng chưa tính đến phần thuế phải nộp cho đơn vị thuế và tiền lãi. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trình bày: Cách tính lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp.

Cách tính lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp

1. Lợi nhuận trước thuế là gì?

Lợi nhuận trước thuế hay còn gọi thu nhập trước lãi vay và thuế (tiếng Anh: earnings before interest and taxes, viết tắt là EBIT) là một chỉ số đánh giá khả năng sinh lời của một công ty. Lợi nhuận trước thuế được xác định bằng doanh thu trừ đi phần chi phí bỏ ra để thực hiện kinh doanh, nhưng không bao gồm thuế và lãi vay phải trả.

Lợi nhuận trước thuế hơi giống với thu nhập hoạt động của công ty vì cả hai đều loại trừ chi phí lãi vay và thuế khi tính. Tuy nhiên, EBIT khác với thu nhập hoạt động vì nó có thể bao gồm thu nhập và chi phí từ các nguồn phi hoạt động, chẳng hạn như chi phí khấu hao và tái cấu trúc.

Lợi nhuận trước thuế thường được sử dụng trong các báo cáo tài chính, báo cáo thu nhập giao dịch, có lãi hay thua lỗ của các doanh nghiệp.

Bởi vì đã loại bỏ lãi vay và thuế, nên việc kiểm tra lợi nhuận trước thuế có thể gửi tới một bức tranh rõ ràng hơn về hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty hơn là xem xét thu nhập ròng. Dựa trên kết quả đó, người ta mới đánh giá được doanh nghiệp đó kinh doanh có lãi được không có lãi và lãi bao nhiêu.

Nhờ lợi nhuận trước thuế mà chủ đầu tư nắm được khả năng tạo lợi nhuận của công ty và dễ dàng giúp người đầu tư so sánh các công ty với nhau. Từ đó quyết định đầu tư được không đầu tư vào 1 doanh nghiệp và giám sát mô hình vận hành trong nội bộ doanh nghiệp khi quyết định đầu tư.

Tuy nhiên, EBIT có thể là một chỉ số gây hiểu lầm cho các công ty mắc nợ cao hoặc những công ty có số lượng tài sản cố định lớn.

2. Cách tính lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp

Để xác định lợi nhuận trước thuế là gì, có giá trị là bao nhiêu đối với từng doanh nghiệp, ta có 2 cách tính như sau:

Cách 1: Cách tính lợi nhuận trước thuế theo chiều thuận (dựa vào doanh thu và chi phí)

Lợi nhuận trước thuế (EBIT) = Tổng doanh thu – Giá vốn hàng bán – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Ví dụ: 

Trong quý 3/ N, Công ty Bình Minh có tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng là 50.000 USD. Giá vốn hàng bán của công ty là 1.000 USD/ sản phẩm. Công ty đã bán được 20 sản phẩm trong quý 3/N. Chi phí trả cho chuyên viên bán hàng là 10.000 USD. Chi phí thuê địa điểm bán hàng và điện nước là 1.000 USD. Tính lợi nhuận trước thuế (EBIT) của công ty Bình Minh trong quý 3/N.

Giải: 

Lợi nhuận trước thuế (EBIT) = Tổng doanh thu – Giá vốn hàng bán – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp

=> EBIT = (50.000) – (1.000*20) – (10.000) – (1.000)

=> EBIT = 19.000 USD

Vậy lợi nhuận trước thuế của công ty Bình Minh trong quý 3/N là 19.000 USD.

Cách 2: Cách tính lợi nhuận trước thuế theo chiều ngược (dựa vào lợi nhuận sau thuế)

Lợi nhuận trước thuế (EBIT) = Lợi nhuận sau thuế (lãi ròng) + Chi phí lãi vay + Thuế TNDN

Ví dụ: 

Trong quý 3/ N, Công ty Bình Minh có lợi nhuận ròng là 20.000 USD. Biết rằng chi phí trả tiền lãi vay của công ty trong quý này là 2.000 USD và công ty phải đóng khoảng thuế TNDN là 4.400 USD. Tính lợi nhuận trước thuế (EBIT) của công ty Bình Minh trong quý 3/N?

Giải: 

Lợi nhuận trước thuế (EBIT) = Lợi nhuận sau thuế (lãi ròng) + Chi phí lãi vay + Thuế TNDN

=> EBIT = 20.000 + 2000 + 4.400 = 26.400 USD

Vậy lợi nhuận trước thuế của công ty Bình Minh trong quý 3/N là 26.400 USD.

3. Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận trước thuế trong kinh doanh

Để đánh giá lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp, thông thường ta so sánh giữa giá trị của lợi nhuận trước thuế với 0.

Trường hợp 1: Lợi nhuận trước thuế EBIT >0: Điều này phản ánh doanh nghiệp làm ăn có lãi dương. Doanh nghiệp đang kinh doanh đúng hướng, nên mở rộng đầu tư kinh doanh và chưa cần thay đổi mô hình kinh doanh.

Trường hợp 2: Lợi nhuận trước thuế EBIT = 0: Điều này phản ánh doanh nghiệp làm ăn không có lãi. Vì vậy, doanh nghiệp thậm chí không có đủ khả năng trả lãi nợ vay và trả thuế TNDN.

Điều này đồng nghĩa với việc các cổ đông sẽ không được chia cổ tức. Doanh nghiệp trong trường hợp này cần xem xét thay đổi chiến lược, kế hoạch và mô hình kinh doanh để đạt hiệu quả tốt hơn.

Trường hợp 3: Lợi nhuận trước thuế EBIT < 0: Điều này phản ánh doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Vì vậy, tổng doanh thu của doanh nghiệp nhỏ hơn các chi phí dành cho việc bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí trả lương cho chuyên viên,… Doanh nghiệp cần thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các hoạt động cắt giảm chi phí,…

Lợi nhuận trước thuế thường được đánh giá thông qua 03 chỉ tiêu dưới đây:

  • Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: LN từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu từ hoạt động bán hàng – Chi phí hàng bán – Chi phí hoạt động;
  • Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính = Doanh thu từ hoạt động tài chính – Chi phí tài chính;
  • Lợi nhuận từ các hoạt động khác: Lợi nhuận từ các hoạt động khác = Thu nhập khác – Chi phí khác.
Trên đây là các nội dung trả lời của chúng tôi về Cách tính lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp. Trong quá trình nghiên cứu, nếu như các bạn cần Công ty Luật LVN Group hướng dẫn các vấn đề pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trả lời.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com