Hướng dẫn thủ tục xin giấy xác nhận hộ khẩu thường trú 2023

Đơn xin xác nhận hộ khẩu hay còn gọi là Giấy xác nhận thông tin cư trú được sử dụng trong thủ tục xin tạm trú tạm vắng, thay đổi nhân khẩu đến địa chỉ mới theo hướng dẫn của Công an phường xã, quận huyện tiếp nhận hồ sơ của bạn, xác nhận chính xác là bạn đã đăng ký thường trú tại địa điểm cụ thể, hoàn thành giấy tờ thủ tục cần thiết khi sang nước ngoài sống và công tác.

1. Xin xác nhận thông tin cư trú bằng cách nào?

Tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA nêu rõ:

1. Công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến đơn vị đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Vì vậy, người dân có thể xin xác nhận thông tin cư trú theo 02 cách sau:

– Trực tiếp đến đơn vị đăng ký cư trú ở bất cứ đâu trong cả nước để đề nghị xác nhận thông tin về cư trú: Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

– Gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

2. Mẫu Giấy xác nhận thông tin cư trú

Giấy xác nhận nơi cư trú là văn bản do đơn vị nhà nước có thẩm quyền ghi nhận thông tin cư trú của một người tại một địa phương nhất định, để sử dụng cho các thủ tục hành chính, thủ tục tố tụng và các giao dịch dân sự. Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, Số định danh cá nhân, quê cửa hàng, thông tin xác nhận cư trú… Mẫu mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ Công an ban hành.

 

 

XÁC NHẬN THÔNG TIN VỀ CƯ TRÚ

I. Theo đề nghị của Ông/Bà:

1. Họ, chữ đệm và tên :……………………….

2. Ngày, tháng, năm sinh:……/……/ ….. 3. Giới tính: ………

4. Số định danh cá nhân/CMND:……………….

5. Dân tộc:……… ……6. Tôn giáo: …..7. Quốc tịch:….…

8 . Quê cửa hàng:……………………………………………………………….

II. Công an ( 2 ) …………. xác nhận thông tin về cư trú của Ông/Bà có tên tại mục I, như sau:

1. Nơi thường trú:………………………………………

………………………………………………………………..

2. Nơi tạm trú:………………………………………………

…………………………………………………………………..

3. Nơi ở hiện tại:………………………………………….

………………………………………………………………….

4. Họ, tên đệm và tên chủ hộ:……………. 5. Quan hệ với chủ hộ :………

Số định danh của chủ hộ:…………………

7. Thông tin các thành viên khác trong hộ gia đình:

8 . Nội dung xác nhận khác (3) : ……………………….

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

Xác nhận thông tin cư trú này có giá trị đến hết ngày…..tháng….. năm… …… ( 4 )

Chú thích:

(1) Cơ quan cấp trên của đơn vị đăng ký cư trú;

(2) Cơ quan đăng ký cư trú;

(3) Các nội dung xác nhận khác (ví dụ: xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú , đăng ký tạm trú …);

(4) Có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú và có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận về cư trú. Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận này hết giá trị kể từ thời gian thay đổi.

Sửa

 

 

3. Đơn xin xác nhận hộ khẩu

Nội dung cụ thể của Mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu được trình bày cụ thể và rõ ràng dưới đây mời các bạn cân nhắc, nghiên cữu kỹ nội dung để sử dụng trong các trường hợp cần thiết.

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU

Tên tôi là (1): ……………………………………………………………………………….Giới tính: …………………

Sinh ngày: ………………………… tại ………………………………………………………………………………….

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu số ………………………………………………………………………..

Cấp ngày ……….. tháng …… năm ………. đơn vị cấp……………………………………………………………

có hộ khẩu thường trú tại (2): …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên từ ngày ……. tháng …… năm ……. đến ngày ……. tháng ……. năm ……… để làm các thủ tục cần thiết ở nước ngoài.

…………….., ngày ……. tháng ……. năm …….

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN(3):

Xác nhận anh (chị) ………………………………………………… sinh ngày …….. tháng ……… năm …….. có đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………… từ ngày ……… tháng ……… năm ……. đến ngày ….. tháng ….. năm ……..

……………….., ngày ……. tháng ……. năm ……….

  • (1) Viết chữ in hoa
  • (2) Ghi rõ: Số nhà, đường phố, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)
  • (3) – Công an phường/xã/thị trấn xác nhận cho công dân đang ở Việt Nam hoặc đã ở nước ngoài nhưng chưa cắt hộ khẩu
  • Công an quận/huyện xác nhận cho công dân đã ra ở nước ngoài và đã cắt hộ khẩu

Sửa

 

 

4. Hướng dẫn viết đơn xin xác nhận hộ khẩu

Mục Kính gửi: ghi rõ ràng và chi tiết tên công an phường (xã), quận (huyện), thành phố (tỉnh) nơi người làm đơn đang cư trú.

Mục họ tên: ghi trọn vẹn họ tên và giới tính của người làm đơn.

Mục ngày sinh: ghi ngày tháng năm sinh và nơi sinh theo giấy khai sinh. Xác định theo ngày, tháng, năm dương lịch và được ghi trọn vẹn 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh.

Mục thông tin giấy tờ nhân thân: ghi rõ số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của người làm đơn, ngày cấp và nơi cấp giấy tờ nhân thân đó.

Mục Có hộ khẩu thường trú tại: ghi rõ địa chỉ nơi đăng ký thường trú của cá nhân có yêu cầu xác nhận hộ khẩu.

Mục thể hiện mục đích xin xác nhận hộ khẩu: Có thể ghi “Tôi làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên từ ngày …tháng …năm …đến ngày …tháng…năm…để …….“. Lưu ý, ghi trọn vẹn địa chỉ nơi người làm đơn muốn xin xác nhận và ngày tháng năm thường trú đến ngày tháng năm rời đi.

Mục Người làm đơn: ghi ngày tháng năm, dán ảnh, ký và ghi rõ họ tên. Sau đó nộp lên Công an phường (xã) để xác nhận.

Một số lưu ý khi ghi biểu mẫu xin xác nhận hộ khẩu:

  • Ghi chính xác, thống nhất những nội dung trong biểu mẫu đơn xác nhận nơi cư trú, chữ viết phải rõ ràng, viết cùng một loại mực, không viết tắt.
  • Trong trường hợp người đến làm thủ tục đăng ký cư trú không biết chữ hoặc không thể tự kê khai được thì nhờ người khác kê khai hộ theo lời khai của mình. Người kê khai hộ phải kê khai trung thực, ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về việc kê khai hộ.
  • Các cột, mục trong biểu mẫu phải được ghi theo đúng chú thích hướng dẫn trong các biểu mẫu (nếu có) và quy định pháp luật;
  • Nghiêm cấm việc tự ý tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung làm sai lệch nội dung đã ghi trong biểu mẫu xác nhận hộ khẩu.

5. Thủ tục xin xác nhận thông tin cư trú

Theo quy định hiện nay, để xin xác nhận thông tin về cư trú, người dân thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cần chuẩn bị là Tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Công an cấp xã để thực hiện thủ tục xác nhận cư trú hoặc gửi qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Bước 3: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Khi tiếp nhận hồ sơ xác nhận thông tin về cư trú, đơn vị đăng ký cư trú kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ đã trọn vẹn, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ; và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ; và hẹn trả kết quả cho người đăng ký.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com