Hướng dẫn xin giấy ủy quyền đại sứ quán năm 2023

Người Việt Nam đang công tác, học tập hoặc cư trú tại nước ngoài, có thể trực tiếp đến Đại sứ cửa hàng Việt Nam để ký tên trước mặt Viên chức lãnh sự vào giấy ủy quyền giải quyết các vấn đề tại Việt Nam.

Hướng dẫn xin giấy ủy quyền đại sứ cửa hàng năm 2023

1. Ủy quyền là gì?

Ủy quyền là việc thỏa thuận của các bên theo đó bên được ủy quyền sẽ có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền.

Ủy quyền là một trong hai cách thức uỷ quyền theo hướng dẫn của pháp luật được ghi nhận tại Điều 135 Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, quyền uỷ quyền được xác lập theo ủy quyền giữa người được uỷ quyền và người uỷ quyền (gọi là uỷ quyền theo ủy quyền) hoặc theo quyết định của đơn vị nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo hướng dẫn của pháp luật (gọi chung là uỷ quyền theo pháp luật).

2. Hình thức ủy quyền

Hình thức ủy quyền hiện nay được thể hiện gián tiếp tại khoản 1 Điều 140 Bộ luật Dân sự 2015 về thời hạn uỷ quyền, cụ thể: Thời hạn uỷ quyền được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của đơn vị có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo hướng dẫn của pháp luật.

Theo quy định nêu trên, pháp luật vẫn ghi nhận cách thức ủy quyền bằng văn bản nhưng cũng không quy định việc ủy quyền không được thể hiện bằng cách thức khác.

3. Hồ sơ

Người có yêu cầu chứng thực giấy ủy quyền tại đại sứ cửa hàng Việt Nam cần có giấy đế nghị và xuất trình các giấy tờ sau:

 1. Giấy ủy quyền: Người yêu cầu chứng thực giấy ủy quyền tại Đại sứ cửa hàng Việt Nam có thể sử dụng mẫu giấy quyền theo yêu cầu của đơn vị thẩm quyền ở Việt Nam (nếu có) hoặc mẫu giấy quyền tại văn phòng Đại sứ cửa hàng để cân nhắc. Văn phòng luật sư của Chúng tôi có thể soạn thảo giấy ủy quyền cho quý vị theo yêu cầu.
 2. Giấy tờ liên quan đến nội dung công việc ủy quyền (Bản sao có xác nhận của đơn vị có thẩm quyền ở Việt Nam)
 3. Bản sao hộ chiếu của người ủy quyền hoặc giấy tờ tương đương
 4. Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu của người được ủy quyền tại Việt Nam.

Lưu ý:

 1. Nộp thêm bản photocopy của các Giấy tờ trên để lưu tại Đại sứ cửa hàng.
 2. Hộ chiếu của người ủy quyền có thể là hộ chiếu nước ngoài (trang có ảnh và chữ ký), thể xanh và bằng lái xe (nếu là người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ), hộ chiếu Việt Nam (trang 1 đến trang 4)
 3. Trường hợp không có mặt tại Đại sứ cửa hàng, người ủy quyền có thể gửi bằng thư theo hướng dẫn của Đại sứ cửa hàng.
 4. Danh sách Đại sứ cửa hàng Việt Nam tại các nước

4. Cách điền Hơp  đồng ủy quyền:

– Hợp đồng ủy quyền cần điền trọn vẹn, rõ ràng, chính xác, bằng tiếng Việt Nam, các nội dung theo yêu cầu. Không được gạch xóa, viết bằng hai nét chữ hoặc hai loại màu mực viết khác nhau.

– Điều 2 : nếu không có thù lao thì ghi Hợp đồng ủy quyền không có thù lao.

– Điều 3: Về thời hạn ủy quyền có thể ghi cụ thể thời gian ủy quyền, hoặc ghi Hợp đồng ủy quyền có thời hạn kể từ ngày ký cho đến khi hoàn tất việc ủy quyền.

– Hợp đồng ủy quyền và các giấy tờ liên quan cần thêm 01 bản photocopy để lưu tại Đại sứ cửa hàng.

5. Mẫu giấy ủy quyền đại sứ cửa hàng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

GIẤY UỶ QUYỀN 

 

Họ và tên: 1 ……………………………………………………………sinh ngày ………/……./……….. 

Hộ chiếu số:………………………………cấp ngày………/…../………..tại…………………….. 

Địa chỉ cư trú: …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………… 

Do không có điều kiện về nước, tôi ủy quyền cho: 

Họ và tên: 2 ……………………………………………………………sinh ngày ………/……./……….. 

Hộ chiếu/CMND số:…………………………cấp ngày…../…../………..tại……………………… 

Địa chỉ cư trú: …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 

Quan hệ: 3 …………………………….. Thay mặt tôi giải quyết (ghi rõ công việc ủy quyền, từ dòng đầu, không cách dòng): ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Thời hạn uỷ quyền là ……………..ngày kể từ ngày ……/…../……… 

Berlin, ngày…….tháng…….năm………….. 

Đại sứ cửa hàng Việt Nam tại CHLB Đức chứng nhận chữ ký của Ông/Bà:……………………………………… hiện đang hưởng quy chế cư trú tại CHLB Đức Số………………./LSCC Berlin, ngày……../……../……………… 

Người ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên)

6.  Thẩm quyền của đại sứ cửa hàng

Theo Điều 78, Luật Công chứng số 53/2014/QH13, ngày 20 tháng 06 năm 2014, Cơ quan uỷ quyền Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền:

 1. Công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản với điều kiện việc từ chối nhận di sản phải thực hiện trước thời gian phân chia di sản; văn bản ủy quyền và các hợp đồng, giao dịch khác theo hướng dẫn của Luật này và pháp luật về lãnh sự, ngoại giao, trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng bất động sản tại Việt Nam. 
 2. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do đơn vị, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; đơn vị, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; đơn vị, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với đơn vị, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.
 3. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản.
 4. Dịch, chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản.

7. Một số lưu ý đối với hợp đồng ủy quyền

– Khi thỏa thuận thời hạn của hợp đồng ủy quyền, các bên cần lưu ý thỏa thuận một ngày, tháng, năm cụ thể hoặc một số lượng ngày, tháng hoặc năm tính từ mốc ngày bắt đầu hiệu lực của hợp đồng ủy quyền.

– Các bên có thể thỏa thuận hợp đồng ủy quyền sẽ đương nhiên bị chấm dứt trong các trường hợp:

+ Công việc được uỷ quyền đã hoàn thành;

+ Người được uỷ quyền, người uỷ quyền là cá nhân chết; người được uỷ quyền, người uỷ quyền là pháp nhân chấm dứt tồn tại;

+ Người uỷ quyền không còn đủ điều kiện phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện;

+ Căn cứ khác làm cho việc uỷ quyền không thể thực hiện được.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com