Khi nào phải làm cam kết chi? [Chi tiết 2023]

Cam kết chi là việc các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cam kết sử dụng dự toán chi ngân sách thường xuyên được giao hàng năm (có thể một phần hoặc toàn bộ dự toán được giao trong năm) hoặc kế hoạch vốn đầu tư được giao hàng năm (có thể một phần hoặc toàn bộ kế hoạch vốn được giao trong năm) để thanh toán cho hợp đồng đã được ký giữa đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước với nhà gửi tới. Bài viết dưới đây của Luật LVN Group sẽ trả lời cho quý bạn đọc Khi nào phải làm cam kết chi? [Chi tiết 2023].

1. Cam kết chi là gì?

Cam kết chi là việc các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cam kết sử dụng dự toán chi ngân sách thường xuyên được giao hàng năm (có thể một phần hoặc toàn bộ dự toán được giao trong năm) hoặc kế hoạch vốn đầu tư được giao hàng năm (có thể một phần hoặc toàn bộ kế hoạch vốn được giao trong năm) để thanh toán cho hợp đồng đã được ký giữa đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước với nhà gửi tới.

2. Đối tượng thực hiện cam kết chi

Theo khoản 6 Điều 6 Nghị định 11/2020/NĐ-CP, đối tượng thực hiện cam kết chi là các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Thời hạn gửi cam kết chi của đơn vị sử dụng ngân sách

Khoản 1 Điều 7 Thông tư 89/2021/TT-BTC, thời hạn gửi hồ sơ đề nghị cam kết chi NSNN, điều chỉnh cam kết chi NSNN của đơn vị sử dụng ngân sách đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch được quy định đối với các trường hợp như sau:

– Đối với hợp đồng ký kết giữa đơn vị sử dụng ngân sách với nhà gửi tới hàng hóa, dịch vụ, nhà thầu xây lắp: trong thời hạn tối đa 20 ngày công tác kể từ ngày ký kết hợp đồng.

– Đối với hợp đồng thực hiện và thanh toán từ 02 năm ngân sách trở lên, kể từ năm thứ 2 trở đi: trong thời hạn tối đa 20 ngày công tác kể từ ngày đơn vị sử dụng ngân sách nhận được văn bản giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn của đơn vị có thẩm quyền (thời hạn này được tính trên dấu công văn đến của đơn vị sử dụng ngân sách).

– Trường hợp đơn vị nhà nước có thẩm quyền phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn trong tháng 12 năm trước: thời hạn gửi đề nghị cam kết chi tối đa 20 ngày công tác, được tính từ ngày 01 tháng 01 năm sau.

– Trường hợp dự toán, kế hoạch vốn trong năm của đơn vị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được điều chỉnh dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh cam kết chi: trong thời hạn tối đa 20 ngày công tác kể từ ngày đơn vị sử dụng ngân sách nhận được văn bản giao dự toán điều chỉnh của đơn vị có thẩm quyền (thời hạn này được tính trên dấu công văn đến của đơn vị sử dụng ngân sách).

– Trường hợp đơn vị điều chỉnh giá trị hợp đồng đã ký dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh cam kết chi: trong thời hạn tối đa 20 ngày công tác kể từ ngày ký hợp đồng điều chỉnh.

4. Thời hạn chấp thuận cam kết chi của Kho bạc Nhà nước

Khoản 2 Điều 7 Thông tư 89/2021/TT-BTC quy định về thời hạn chấp thuận cam kết chi của Kho bạc Nhà nước như sau:

– Trong phạm vi 01 ngày công tác, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cam kết chi NSNN hoặc điều chỉnh cam kết chi NSNN của đơn vị sử dụng ngân sách, hồ sơ đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp và dự toán, kế hoạch vốn năm của đơn vị đã được nhập, phê duyệt trên hệ thống TABMIS, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm tra các điều kiện để thực hiện cam kết chi cho đơn vị trên hệ thống TABMIS, đồng thời gửi trả 01 liên chứng từ đề nghị cam kết chi NSNN hoặc điều chỉnh cam kết chi NSNN đã được ký duyệt và chấp thuận trên hệ thống TABMIS, trong đó ghi số cam kết chi để thông báo cho đơn vị.

– Trường hợp không đảm bảo điều kiện điều kiện cam kết chi theo hướng dẫn, Kho bạc Nhà nước không chấp nhận cam kết chi, trong thời hạn 01 ngày công tác, Kho bạc Nhà nước thông báo ý kiến từ chối cam kết chi NSNN hoặc điều chỉnh cam kết chi NSNN theo Mẫu số 01- Thông báo về việc từ chối ghi nhận hợp đồng/cam kết chi NSNN ban hành kèm theo Thông tư 89/2021/TT-BTC cho đơn vị được biết.

– Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách gửi hồ sơ đề nghị cam kết chi không đúng thời gian quy định Kho bạc Nhà nước thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo hướng dẫn tại Điều 58 Mục 1, Điều 62, Điều 63, Điều 64 Mục 3 Chương V Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; Kho bạc Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời của Luật LVN Group về Khi nào phải làm cam kết chi? [Chi tiết 2023]. Trong quá trình nghiên cứu, nếu quý bạn đọc còn có câu hỏi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website hoặc Hotline để được hỗ trợ trả lời.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com