Mẫu cam kết nộp thuế thu nhập cá nhân [Mới nhất 2023]

Thuế Thu nhập cá nhân là nghĩa vụ của công dân thực hiện với đất nước. Tuy nhiên không phải tất cả lao động đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn. Đối với những người có thu nhập chưa đến mức phải chịu thuế sẽ phải viết cam kết về thu nhập. Vậy mẫu cam kết nộp thuế thu nhập cá nhân hiện nay được viết thế nào? Hãy cùng LVN Group theo dõi nội dung trình bày dưới đây !.

Mẫu cam kết nộp thuế thu nhập cá nhân [Mới nhất 2023]

1. Sử dụng mẫu cam kết nộp thuế thu nhập cá nhân

Quy định pháp luật:

Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

Vì vậy quy định thể hiện mức thu nhập mà đạt mức đó, cá nhân phải nộp thuế. Tuy nhiên, nếu thu nhập thực tiễn dưới 2 triệu, cá nhân không phải thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, họ phải cam kết với nhà nước về văn bản để phản ánh thu nhập của mình. Qua đó ràng buộc các trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như đảm bảo quyền lợi liên quan.

Tổ chức quản lý, trả thu nhập tiến hành quản lý, tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi có cam kết của cá nhân. Cam kết này được thực hiện theo mẫu 08 khi cá nhân có đủ điều kiện sau:

+ Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên.

+ Và ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Khi đó, tiền lương được thanh toán toàn bộ cho cá nhân để đảm bảo nhu cầu sống.

Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho đơn vị thuế. Đây là tài liệu được gửi tới để đơn vị thuế thực hiện quản lý nhà nước. Cũng như có thể xác minh thu nhập thực tiễn của cá nhân có đúng không.

Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình. Họ được hưởng quyền lợi trong quy định của nhà nước khi thu nhập dưới 2 triệu. Trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo hướng dẫn của Luật quản lý thuế. Bởi họ đang chốn tránh thực hiện các nghĩa vụ của công dân.

Trong đó, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác gồm:

– Tiền thù lao nhận được dưới các cách thức như:

+ Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới;

+ Tiền tham gia các dự án, đề án;

+ Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy;

+ Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật;

+ Tiền nhuận bút theo hướng dẫn pháp luật về chế độ nhuận bút;

+ Tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao;

+ Tiền dịch vụ quảng cáo;

+ Tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

2. Mẫu cam kết thuế TNCN

Từ ngày 01/01/2023, cá nhân làm bản cam kết thuế TNCN (để không khấu trừ 10% thuế TNCN) theo Mẫu 08/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Đây là mẫu mới được quy định để cá nhân sử dụng. Các đặc điểm về cách thức và nội dung phải được trình bày tuân thủ quy định. Giúp cho đơn vị thuế thực hiện hiệu quả hoạt động quản lý của mình.

Đối tượng được làm mẫu cam kết thuế TNCN là những người có thu nhập chưa tới mức chịu thuế thu nhập cá nhân. Nhóm đối tượng với đặc điểm thu nhập của họ được trình bày ở mục trên. Từ 01/01/2023, bản cam kết thuế TNCN sẽ dùng theo mẫu 08/CK-TNCN ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Mẫu bản cam kết:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN)

Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………

  1. Tên tôi là: …..…
  2. Mã số thuế:
  3. Địa chỉ cư trú:…………

Tôi cam kết rằng, năm……..…tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá ……….(*) triệu đồng (ghi bằng chữ………..…) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghị (Tên Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)…….… căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

 

 

Trên đây, LVN Group đã đề cập đến mẫu cam kết nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong quá trình nghiên cứu, nếu có vấn đề câu hỏi xin vui lòng liên hệ website Công ty Luật LVN Group để được trả lời.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com