Mẫu Thông Báo Không Khởi Tố Vụ Án Hình Sự Cập Nhật Mới Nhất

Khi có các sự việc phạm tội đơn vị tiến hành tố tụng sẽ thực hiện hoạt động khởi tố vụ án hình sự theo hướng dẫn của pháp luật và các trình tự thủ tục liên quan để xét xử đúng người đúng tội và đúng pháp luât. Bên cạnh đó cũng có một số trường hợp không khởi tố vụ án hình sự được đơn vị có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự thông báo không khởi tố vụ án hình sự để quyết định không tiến hành hoặc chấm dứt mọi hoạt động tố tụng…Vậy để hiểu thêm về nội dung thông báo không khởi tố vụ án hình sự được quy định thế nào? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn đọc về mẫu thông báo không khởi tố vụ án hình sự. Mời bạn đọc cùng theo dõi.

Mẫu Thông Báo Không Khởi Tố Vụ Án Hình Sự Cập Nhật Mới Nhất

 

 

1. Mẫu thông báo không khởi tố vụ án hình sự là gì?

Khởi tố vụ án hình sự là hoạt động của đơn vị tiến hành tố tụng xác định có sự việc phạm tội để tiến hành điều tra phát hiện tội phạm. Đây là một giai đoạn tố tụng độc lập, mở đầu các hoạt động điều tra.

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đây được hiểu là hành vi pháp lý của người có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự theo hướng dẫn và hành vi này biểu hiện bằng một văn bản quyết định không tiến hành hoặc chấm dứt mọi hoạt động tố tụng hình sự đã hoặc đang tiến hành đối với sự kiện pháp lý hoặc những thông tin thu được về những vụ việc, hành vi con người nào đó bị nghi vấn là tội phạm

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự là sự khẳng định thái độ của người có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự dựa trên những căn cứ pháp lý xác đáng theo hướng dẫn của pháp luật trên thực tiễn vụ án, quyết định không triển khai hoặc chấm dứt mọi hoạt động và huỷ bỏ mọi cách thức phản ánh mang tính chất tố tụng hình sự đối với một sự kiện, và các vấn đề hay những mức thông tin cụ thể mà trước đó bị nghi là có dấu hiệu tội phạm theo hướng dẫn của pháp luật

Mẫu thông báo không khởi tố vụ án hình sự là mẫu với các nội dung và thông tin của đơn vị tiến hành tố tụng đối với vấn đề không khởi tố vụ án hình sự  trong các trường hợp cụ thể đối với các dựa trên những căn cứ pháp lý xác đáng theo hướng dẫn của pháp luật trên thực tiễn vụ án, quyết định không triển khai hoặc chấm dứt mọi hoạt động và huỷ bỏ mọi cách thức phản ánh mang tính chất tố tụng hình sự đối với một sự kiện theo hướng dẫn của pháp luật

Mẫu thông báo không khởi tố vụ án hình sự là mẫu để các đơn vị có thẩm quyền thông báo không khởi tố vụ án hình sự để quyết định không triển khai hoặc chấm dứt mọi hoạt động và huỷ bỏ mọi cách thức phản ánh mang tính chất tố tụng hình sự đối với một sự kiện, và các vấn đề hay những mức thông tin cụ thể mà trước đó bị nghi là có dấu hiệu tội phạm theo hướng dẫn của pháp luật

2. Mẫu thông báo không khởi tố vụ án hình sự:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________

Số:……

……, ngày ……. tháng …… năm……

THÔNG BÁO

Về việc (1) ­……..

Kính gửi: (2)……..

Sau khi tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm do           về việc:        Căn cứ Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan…

đã ra Quyết định(1)

số:…… ngày ………. tháng ………. năm………. với lý do như sau:  Cơ quan          thông báo cho         biết.

Nơi nhận:

– Như trên;

VKS……..

– Hồ sơ 02 bản.

Hướng dẫn làm mẫu thông báo không khởi tố vụ án hình sự:

(1) Ghi rõ: Không khởi tố vụ án hình sự hoặc huỷ bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự

(2) Ghi rõ: Cá nhân, đơn vị hoặc tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố

3. Căn cứ không khởi tố vụ án hình sự theo hướng dẫn của pháp luật:

Tại Điều 157. Căn cứ không khởi tố vụ án hình sự Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 quy định: 

Không được khởi tố vụ án hình sự khi có một trong các căn cứ sau:

 • Không có sự việc phạm tội;
 • Hành vi không cấu thành tội phạm;
 • Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự;
 • Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật;
 • Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Tội phạm đã được đại xá;
 • Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác;
 • Tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự mà bị hại hoặc người uỷ quyền của bị hại không yêu cầu khởi tố.

Theo đó Việc khởi tố vụ án hình sự đối với tội phạm nói chung dưa theo các quy định của pháp luật và các tội xâm phạm quyền công dân có ý nghĩa cần thiết trong việc bảo vệ quyền con người trong hệ thống pháp luật nước ta trên thực tiễn. Bên cạnh đó  Bộ luật Tố tụng hình sự quy định căn cứ, và có quy định về cơ sở của việc khởi tố vụ án và không khởi tố vụ án hình sự, cũng như thẩm quyền , trình tự thủ tục của việc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, với mục đích nhằm đảm bảo quyền con người, quyền công dân theo hướng dẫn của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 157 Bộ Luật tố tụng dân sự  năm 2015 thì căn cứ không khởi tố vụ án hình sự cụ thể gồm:

 • Không có sự việc phạm tội, ở căn cứ này thì Không có sự việc phạm tội có thể là thông tin về tội phạm là không chính xác, hay thông tin đó hoàn toàn không có sự việc xảy ra như thông tin mà các đơn vị có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận hoặc có sự việc xảy ra như nhưng sự việc đó không có dấu hiệu của tội phạm trên thực tiễn.
 • Hành vi không cấu thành tội phạm được hiểu là việc tổng hợp các dấu hiệu pháp lý đặc trưng cho một tội phạm cụ thể được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015. Hành vi không cấu thành tội phạm được hiểu là hành vi của người hoặc pháp nhân nào đó không thỏa mãn các dấu hiệu pháp lý của một cấu thành tội phạm cụ thể được quy định trong Bộ Luật hình sự 2015
 • Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Tại căn cứ này thì tuổi chịu trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định. Theo đó, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm theo hướng dẫn. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người, và tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và một số tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng theo hướng dẫn
 • Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật căn cứ này được hiểu theo nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm, và đối với các đơn vị có thẩm quyền tiến hành tố tụng không được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với người mà hành vi của họ đã có bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo hướng dẫn
 • Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, tại căn cứ này thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật hình sự 2015 quy định cho phép đơn vị có thẩm quyền được tiến hành các hoạt động truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội, khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự (Điều 27). Việc xác định được đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là căn cứ không khởi tố vụ án hình sự theo hướng dẫn
 • Tội phạm đã được đại xá, đại xá là một biện pháp khoan hồng đặc biệt của Nhà nước, và do Quốc hội quyết định mà nội dung của nó là tha hoàn toàn đối với hàng loạt người phạm tội đã phạm một hoặc một số loại tội phạm nhất định. Văn bản đại xá thường được ban hành khi có sự kiện chính trị đặc biệt cần thiết của đất nước và có hiệu lực đối với những tội phạm xảy ra trước và khi văn bản đại xá đó được ban hành theo hướng dẫn của pháp luật. Tội phạm đã được đại xá là căn cứ để không khởi tố vụ án hình sự
 • Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, và trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác, đói với trường hợp này thì mục đích của việc áp dụng trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với người phạm tội là nhằm giáo dục họ ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Mục đích đó chỉ có thể đạt được nếu áp dụng đối với người còn sống.

Trên đây là thông tin chúng tôi gửi tới về nội dung Mẫu thông báo không khởi tố vụ án hình sự và hướng dẫn soạn thảo chi tiết dựa trên quy định của pháp luật hiện hành. Nếu vẫn còn câu hỏi liên quan bạn đọc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại LVN Group để được hỗ trợ tư vấn.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com