Nội dung Điều 90 Luật trẻ em năm 2016

Trẻ em là mầm non của đất nước, là tương lai của đất nước. Do đó, trẻ em là những chủ thể vô cùng cần thiết đối với quốc gia. Chính vì thế, Nhà nước ta đã ban hành Luật về Trẻ em nhằm quy định về những quyền lợi và nhiệm vụ và những vấn đề có liên quan đến trẻ em. Đồng thời cũng bảo vệ và đảm bảo các quyền vốn có của trẻ em. Vậy Nội dung Điều 90 Luật trẻ em năm 2016 được quy định thế nào. Hãy cùng LVN Group nghiên cứu thông qua nội dung trình bày dưới đây.

Nội dung Điều 90 Luật trẻ em năm 2016

1. Luật trẻ em năm 2016

Từ ngày 01/06/2017, Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 của Quốc hội có hiệu lực; theo đó, nhiều quy định mới nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em sẽ chính thức được áp dụng.
Căn cứ, Luật nghiêm cấm hành vi: Công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ; Cung cấp dịch vụ Internet, sản xuất, kinh doanh xuất bản phẩm, đồ chơi, trò chơi phục vụ trẻ em nhưng có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ; Không gửi tới hoặc che giấu thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực; Lấn chiếm, sử dụng cơ sở hạ tầng dành cho việc học tập, vui chơi, giải trí của trẻ em trái với quy định của pháp luật; Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em…
Luật cũng mở rộng các quyền của trẻ em từ 10 lên 25 quyền, nổi bật như: Quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các điều kiện sống và phát triển; Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín; Được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục…
Trên môi trường mạng, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, gửi tới sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng phải có các biện pháp bảo đảm an toàn và bí mật đời sống riêng tư cho trẻ em; cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc trẻ em phải có trách nhiệm giáo dục kiến thức, hướng dẫn kỹ năng để trẻ em tự biết bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng.

2. Nội dung Điều 90 Luật trẻ em năm 2016

Điều 90. Ủy ban nhân dân các cấp

1. Thực hiện quản lý nhà nước về trẻ em theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình Mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em; ban hành theo thẩm quyền chính sách, pháp luật bảo đảm thực hiện quyền trẻ em phù hợp với đặc Điểm, Điều kiện của địa phương.

2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyền trẻ em; bố trí và vận động nguồn lực bảo đảm thực hiện quyền của trẻ em và bảo vệ trẻ em theo hướng dẫn của Luật này; tổ chức, quản lý hoạt động của cơ sở gửi tới dịch vụ bảo vệ trẻ em theo thẩm quyền; bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em ở địa phương; thực hiện trách nhiệm được quy định tại Khoản 2 Điều 45 của Luật này.

3. Hằng năm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em của địa phương.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã giao nhiệm vụ cụ thể về thực hiện quyền của trẻ em, bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em trong số các công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách thuộc quyền quản lý.

3. Trách nhiệm của Ủy bán nhân dân các cấp đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em

Vấn đề thực hiện trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em được hướng dẫn cụ thể bởi Điều 50 Nghị định 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

Theo đó, Điều 90 Luật trẻ em 2016 quy định Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm như sau:

Thứ nhất: Thực hiện quản lý nhà nước về trẻ em theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em; ban hành theo thẩm quyền chính sách, pháp luật bảo đảm thực hiện quyền trẻ em phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương.

Thứ hai: Chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyền trẻ em; bố trí và vận động nguồn lực bảo đảm thực hiện quyền của trẻ em và bảo vệ trẻ em theo hướng dẫn; tổ chức, quản lý hoạt động của cơ sở gửi tới dịch vụ bảo vệ trẻ em theo thẩm quyền; bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em ở địa phương; thực hiện trách nhiệm  bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em; bảo đảm điều kiện, thời gian, thời gian thích hợp để trẻ em được tham gia hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Thứ ba: Hằng năm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em của địa phương.

Thứ tư: Ủy ban nhân dân cấp xã giao nhiệm vụ cụ thể về thực hiện quyền của trẻ em, bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em trong số các công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách thuộc quyền quản lý.

Vì vậy, theo hướng dẫn của pháp luật, Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đảm bảo thực hiện quyền trẻ em tại địa phương theo nhiệm vụ, quyền hạn thuộc phạm vi của mình nhằm bảo vệ trẻ em và đảm bảo cho trẻ em được hưởng các quyền lợi và lợi ích chính đáng của mình.

Trên đây là nội dung trình bày về Nội dung Điều 90 Luật trẻ em năm 2016 mời bạn đọc thêm cân nhắc và nếu có thêm những câu hỏi về nội dung trình bày này hay những vấn đề pháp lý khác về dịch vụ luật sư, tư vấn nhà đất, thành lập doanh nghiệp… hãy liên hệ với LVN Group theo thông tin bên dưới để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm từ chúng tôi. LVN Group đồng hành pháp lý cùng bạn.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com