Quan hệ với trẻ em dưới 17 tuổi tự nguyện bị xử lý ra sao?

Quan hệ với trẻ em dưới 17 tuổi tự nguyện bị xử lý thế nào? Để giải quyết câu hỏi này mời các quý bạn đọc cùng đồng hành với LVN Group nghiên cứu thông qua nội dung trình bày dưới đây.

Quan hệ với trẻ em dưới 17 tuổi tự nguyện bị xử lý thế nào?

1. Quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật hiện hành được quy định như sau:

 • Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật hình sự có quy định khác.
 • Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật hình sự

(Điều 12 Bộ Luật hình sự 2015 và khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 2017).

2. Trách nhiệm hình sự khi quan hệ với trẻ em dưới 17 tuổi

2.1 Với trẻ em dưới 13 tuổi

Trẻ em dưới 13 tuổi chưa phát triển hoàn thiện về mặt thể chất và tâm sinh lý. Trẻ em dưới 13 tuổi cũng là người chưa thành niên nên sẽ được pháp luật quan tâm và bảo vệ một cách chặt chẽ.

Nếu quan hệ tình dục với trẻ em dưới 13 tuổi dù là tự nguyện được không cũng sẽ phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi được quy định tại Điều 142 Bộ Luật hình sự 2015 với các khung hình phạt như sau:

Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp:

 • Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;
 • Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Có tính chất loạn luân;
 • Làm nạn nhân có thai;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
 • Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;
 • Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Đối với 02 người trở lên;
 • Tái phạm nguy hiểm.

 Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

 • Có tổ chức;
 • Nhiều người hiếp một người;
 • Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 • Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;
 • Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
 • Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

(Điều 142 Bộ Luật Hình sự 2015 và khoản 24  Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 2017)

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi là từ đủ 14 tuổi theo quy định tại Điều 12 Bộ Luật hình sự 2015 và khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 2017

2.2 Với trẻ em dưới 16 tuổi

Hành vi quan hệ tình dục với trẻ em dưới 16 tuổi mặc dù là cả hai bên tự nguyện nhưng người phạm tội vẫn có thể bị xử phạt với tội danh là tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 145 Bộ Luật Hình sự 2015.

Khách thể:

Người thực hiện hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xâm phạm đến quan hệ nhân thân mà cụ thể là sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, sự an toàn về tình dục của trẻ em.

Mặt khách quan:

Hành vi phạm tội: Hành vi quan hệ tình dục được quy định tại Điều 3 Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP. Hành vi này được thực hiện dựa trên sự tự nguyện của hai bên mà không hề có sự dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hay lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân, dùng các thủ đoạn khác hay cưỡng ép, lợi dụng tình trạng đang lệ thuộc, quẫn bách của nạn nhân hoặc sử dụng tiền, tài sản, giá trị vật chất khác để trao đổi. Hành vi giao cấu hoặc các hành vi quan hệ tình dục khác là yếu tố bắt buộc phải có trong mặt khách quan của tội này.
Hậu quả: Xâm phạm đến sức khỏe và sự an toàn về tình dục của trẻ em cũng như về danh dự, nhân phẩm của nạn nhân
Mối quan hệ nhân quả: hành vi phạm tội trực tiếp dẫn đến hậu quả gây thiệt hại về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và sự an toàn về tình dục của nạn nhân.

 • Chủ thể: Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi được thực hiện bởi bất kỳ người nào từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự.
 • Mặt chủ quan: Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý trực tiếp

Về khung hình phạt đối với việc giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi được quy định như sau:

 • Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

Phạm tội 02 lần trở lên;
Đối với 02 người trở lên;
Có tính chất loạn luân;
Làm nạn nhân có thai;
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

 1. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 2. Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.
 • Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

(Điều 145 Bộ Luật Hình sự 2015 và điểm e khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 2017 )

2.3 Với người đủ 16 tuổi trở lên

Trong trường hợp việc quan hệ với người đủ 16 tuổi trở lên nhưng cả hai bên đều tự nguyện, không bên nào ép buộc bên nào nên sẽ không phạm tội hiếp dâm theo quy định tại Điều 141 Bộ Luật Hình sự 2015 và tội cưỡng dâm theo quy định tại Điều 143 Bộ Luật Hình Sự 2015.

Nếu việc quan hệ tình dục là không tự nguyện, có dấu hiệu dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu trái với ý muốn của họ để tiến hành quan hệ tình dục thì người phạm tội có thể bị truy cứu với tội hiếp dâm (Điều 141 Bộ Luật Hình sự 2015) với khung hình phạt như sau:

 • Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

Có tổ chức;
Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
Nhiều người hiếp một người;
Phạm tội 02 lần trở lên;
Đối với 02 người trở lên;
Có tính chất loạn luân;
Làm nạn nhân có thai;
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;
Tái phạm nguy hiểm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân

Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;
Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân

Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;
Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

 • Phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.

 • Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

(Điều 141 Bộ Luật Hình sự 2015 và khoản 23 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 2017)

Bên cạnh đó người phạm tội có thểphạm tội cưỡng dâm nếu có hành vi “dùng thủ đoạn kiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu”.Hành vi cưỡng dâm quy định mức phạt tại Điều 143 Bộ Luật Hình sự 2015:  “Cưỡng dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”.

3. Trách nhiệm dân sự khi quan hệ với trẻ em dưới 17 tuổi

Nếu khi quan hệ tình dục dẫn đến việc bạn nữ có thai, thì sẽ phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng của bạn nam đối với đứa con. Và người đại diện hợp pháp của bạn nữ có thể khởi kiện trách nhiệm dân sự được quy định tại Điều 135 Bộ Luật dân sự 2015.

Bên cạnh đó, người phạm tội sẽ bồi thường chi phí tổn thất về tinh thần cho bị hại .

Trên đây là nội dung trình bày về Quan hệ với trẻ em dưới 17 tuổi tự nguyện bị xử lý thế nào? mời bạn đọc thêm cân nhắc và nếu có thêm những câu hỏi về nội dung trình bày này hay những vấn đề pháp lý khác về dịch vụ luật sư, tư vấn nhà đất, thành lập doanh nghiệp… hãy liên hệ với LVN Group theo thông tin bên dưới để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm từ chúng tôi. LVN Group đồng hành pháp lý cùng bạn.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com