Quy định về góp vốn thành lập công ty tại Mỹ [2023]

Khi đầu tư kinh doanh ở nước ngoài, Mỹ là quốc gia mà chúng ta không thể bỏ qua, với nền kinh tế phát triễn hiện đại, nơi có giàu tiềm năng, Mỹ rất thích hợp để bạn thành lập doanh nghiệp, nhưng chắc chắn bạn sẽ có không ít vướn mắc về quy định về góp vốn thành lập công ty tại Mỹ. LVN Group mời bạn cân nhắc nội dung trình bày Quy định về góp vốn thành lập công ty tại Mỹ [2023] để biết thêm chi tiết

Quy định về góp vốn thành lập công ty tại Mỹ [2023]

1. Các loại hình doanh nghiệp của Mỹ hiện nay

Tùy vào số lượng thành viên tham gia góp vốn và khả năng chịu trách nhiệm tài sản của mình đối với hoạt động của doanh nghiệp mà bạn có thể lựa chọn cách thức khác nhau. Nếu chỉ có một thành viên, thì nhà đầu tư có thể chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Nếu có từ hai thành viên trên lên, thì nhà đầu tư có thể chọn công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh hoặc tập đoàn. Dưới đây là các loại hình doanh nghiệp tại Mỹ hiện nay:

  • Doanh nghiệp tư nhân (Sole Proprietorship)
  • Công ty hợp danh (Partnership);
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability Company – LLC) gồm có:
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  • Tập đoàn (Corporation – Corp) hay còn gọi là công ty cổ phần, gồm 02 loại sau:
  • C-corporation là cách thức tập đoàn phải kê khai và đóng thuế theo double taxation và có số lượng cổ đông không giới hạn.
  • S-corporation là cách thức kê khai và đóng thuế theo pass-through taxation hoặc double taxation và số lượng cổ đông phải từ dưới 100 cổ đông.

2. Quy định về tài sản góp vốn

Căn cứ vào Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo hướng dẫn của pháp luật.

Theo đó thì cá nhân, tổ chức chỉ được dùng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, … để góp vốn thành lập công ty khi các tài sản đó thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc có quyền sử dụng hợp pháp.

3. Quy định về thời hạn góp vốn

3.1 Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên

Căn cứ vào khoản 2 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

2. Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

Theo đó, thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3.2 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Căn cứ vào khoản 2 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Góp vốn thành lập công ty

2. Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.

Vì vậy, chủ sở hữu công ty trách nhiệp hữu hạn một thành viên phải góp vốn thành lập công ty đủ và đúng tài sản như đã cam kết trong vòng 90 ngày kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3.3 Công ty cổ phần

Căn cứ vào khoản 1 Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản đó không tính vào thời hạn góp vốn này. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc cổ đông thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần đã đăng ký mua.

Theo đó thì các cổ đồng của công ty cổ phần phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong vòng 90 ngày kể từ khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3.4 Công ty hợp danh

Căn cứ vào khoản 1 Điều 178 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

1. Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

Theo đó thì thanh viên hợp danh và thanh viên góp vốn phải góp vốn thành lập công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết.

Theo quy định này thì không có giới hạn về thời gian góp vốn thành lập công ty hợp danh. Việc góp vốn thành lập công ty hợp danh sẽ thực hiện trên nguyên tắc thỏa thuận của các thanh viên sao cho thời gian góp vốn được hợp lý để công ty có thể đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Quy định về góp vốn thành lập công ty tại Mỹ [2023] mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý bạn đọc. Trong quá trình nghiên cứu vấn đề, nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất, chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ mà bạn cần. LVN Group đồng hành pháp lý cùng bạn.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com