Quy định về phí cam kết rút vốn [Mới nhất 2023]

Luật LVN Group xin gửi đến quý bạn đọc nội dung trình bày giới thiệu Quy định về phí cam kết rút vốn [Mới nhất 2023].

1. Phí cam kết rút vốn là gì?

Phí cam kết (COMMITMENT FEE) là phí của người cho vay duy trì tín dụng sẵn có. Phí có thể bị hủy đối với một số người vay, và thường được thay bằng lãi suất khi tiền được tạm ứng, như trong tín dụng tuần hoàn. Trong tín dụng kinh doanh, phí cam kết thường được tính cho phẫn chưa sử dụng của hạn mức tín dụng.

Phí cam kết là một thuật ngữ ngân hàng được sử dụng để mô tả một khoản phí mà người cho vay thu của người vay như một khoản bồi thường cho việc cam kết cho vay. Phí cam kết thường được áp dụng cho các hạn mức tín dụng chưa sử dụng hoặc các khoản vay chưa được xử lí.

Người cho vay được bồi thường bằng một khoản phí cam kết cho việc giữ nguồn vốn để gửi tới một khoản vay, vì khoản tiền được giữ đó chưa cho vay và chưa thể tính lãi.

2. Đặc điểm của phí cam kết rút vốn

Một khoản phí cam kết thường được qui định là một khoản phí cố định hoặc một tỉ lệ cố định của số tiền cho vay chưa được sử dụng. Người cho vay tính phí cam kết là khoản bồi thường cho việc giữ hạn mức tín dụng hoặc để đảm bảo khoản vay vào một ngày cụ thể trong tương lai. Người đi vay trả phí để đổi lấy sự đảm bảo rằng người cho vay sẽ gửi tới vốn vay vào ngày tương lai được chỉ định và với lãi suất hợp đồng, bất kể điều kiện thị trường tài chính và tín dụng thế nào.

Trong trường hợp vay một lần, phí cam kết được thỏa thuận giữa người cho vay và người đi vay. Lệ phí có thể là một số tiền cố định, chẳng hạn như 1.000 USD, hoặc tỉ lệ phần trăm của số tiền cho vay, ví dụ như 1%.

Đối với hạn mức tín dụng mở, một công thức được sử dụng để tính toán hạn mức tín dụng trung bình có sẵn trên cơ sở định kì, thường là hàng quí. Mức phí sau đó được tính bằng cách nhân mức cam kết không sử dụng trung bình với tỉ lệ phí cam kết theo thỏa thuận và nhân tiếp với số ngày trong giai đoạn tham chiếu.

3. Các cách xác định thu phí cam kết rút vốn của các ngân hàng hiện nay

Thứ nhất, ngân hàng thu phí cam kết rút vốn ngay khi giải ngân lần đầu số tiền vay cho khách hàng.

Thứ hai, ngân hàng sẽ thu phí cam kết rút vốn nếu khách hàng không tuân thủ việc cam kết rút vốn như đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

4. Phí liên quan đến hoạt động cho vay

Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc thu các khoản phí liên quan đến hoạt động cho vay, gồm:

– Phí trả nợ trước hạn trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn.

– Phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng.

– Phí thu xếp cho vay hợp vốn.

– Phí cam kết rút vốn kể từ thời gian thỏa thuận cho vay có hiệu lực đến ngày giải ngân vốn vay lần đầu.

– Các loại phí khác liên quan đến hoạt động cho vay được quy định cụ thể tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

5. Bảo đảm tiền vay

Việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận. Việc thỏa thuận về biện pháp bảo đảm tiền vay của tổ chức tín dụng với khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật về biện pháp bảo đảm và pháp luật có liên quan.

Tổ chức tín dụng quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho vay không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay.

Khách hàng, bên bảo đảm phải phối hợp với tổ chức tín dụng để xử lý tài sản bảo đảm tiền vay khi có căn cứ xử lý theo thỏa thuận cho vay, hợp đồng bảo đảm tiền vay và quy định của pháp luật.

6. Cung cấp thông tin

Tổ chức tín dụng có trách nhiệm gửi tới cho khách hàng trọn vẹn các thông tin trước khi xác lập thỏa thuận cho vay: Lãi suất cho vay; nguyên tắc và các yếu tố xác định, thời gian xác định lãi suất cho vay đối với trường hợp áp dụng lãi suất cho vay có điều chỉnh; lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn; lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả; phương pháp tính lãi tiền vay; loại phí và mức phí áp dụng đối với khoản vay; các tiêu chí xác định khách hàng vay vốn theo lãi suất cho vay quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

Khách hàng gửi tới thông tin cho tổ chức tín dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, trọn vẹn của các tài liệu gửi cho tổ chức tín dụng:

– Các tài liệu quy định tại Điều 9 Thông tư 39/2016/TT-NHNN;

– Báo cáo việc sử dụng vốn vay và chứng minh vốn vay được sử dụng đúng mục đích ghi trong thoả thuận cho vay;

– Các tài liệu để chứng minh việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay

Trên đây là toàn bộ nội dung nội dung trình bày giới thiệu Quy định về phí cam kết rút vốn [Mới nhất 2023] do Luật LVN Group gửi tới. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý bạn đọc. Trong quá trình nghiên cứu, nếu quý bạn đọc còn có câu hỏi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website hoặc Hotline để được hỗ trợ trả lời.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com