So sánh tư pháp quốc tế và luật dân sự

Đối tượng điều chỉnh của pháp luật là những quan hệ xã hội mà pháp luật tác động đến nhằm hướng nó vận động, phát triển phù hợp với lợi ích của xã hội. Mỗi ngành luật có đối tượng điều chỉnh riêng, ngành luật này quan tâm đến lĩnh vực này và ngành luật khác điều chỉnh những quan hệ xã hội liên quan đến lĩnh vực khác. Tư pháp quốc tế và dân sự có điểm gì giống và khác nhau? Để trả lời vấn đề này, Luật LVN Group xin gửi đến quý bạn đọc nội dung trình bày: “So sánh tư pháp quốc tế và luật dân sự“.

1. Khái niệm tư pháp quốc tế

Tư pháp quốc tế là một ngành luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật dân sự theo nghĩa rộng, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động, và tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài. Quan hệ dân sự theo nghĩa rộng là quan hệ mà ở đó các bên bình đẳng với nhau trong việc xác lập, thực hiện và chấm dứt một quan hệ dân sự và ưu tiên sự tự định đoạt của các bên. trong việc giải quyết khi phát sinh tranh chấp
Về cơ bản, tư pháp quốc tế mặc dù có tên quốc tế nhưng thực chất nó nằm hoàn toàn trong pháp luật quốc gia, điều chỉnh các vấn đề dân sự đặc thù có yếu tố nước ngoài.

2. Khái niệm luật dân sự

Hiểu một cách ngắn gọn thì luật dân sự là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm điều chỉnh các quan hệ tài sản và một số quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự trên cơ sở bình đẳng, tự định đoạt và tự chịu trách nhiệm của các chủ thể tham gia các quan hệ dân sự.

3. Sự giống nhau giữa tư pháp quốc tế và luật dân sự

Xét về đối tượng điều chỉnh, tư pháp quốc tế và dân sự theo nghĩa rộng có điểm tương đồng là cùng điều chỉnh quan hệ mang tính chất dân sự, điều chỉnh mối quan hệ pháp lý mang tính chất tư giữa công dân, pháp nhân phát sinh trong đời sống xã hội.
Đều là những hệ thống các nguyên tắc quy phạm pháp luật được các quốc gia và các chủ thể tham gia quy phạm pháp luật xây dựng.

4. Sự khác nhau giữa tư pháp quốc tế và luật dân sự 

Đối tượng điều chỉnh: 
– Đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự là quan hệ nhân thân, tài sản trong quan hệ dân sự, thương mại, lao động, hôn nhân gia đình; luật lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động, Luật tố tụng dân sự điều chỉnh những quan hệ giữa tòa án, viện kiểm sát, đơn vị thi hành án và những người tham gia tố tụng phát sinh trong tố tụng dân sự. Như vậy, luật dân sự, luật lao động, luật thương mại, tố tụng dân sự điều chỉnh những quan hệ dân sự cụ thể trong từng lĩnh vực khác nhau. 
– Trong khi đó, tư pháp quốc tế điều chỉnh quan hệ dân sự theo nghĩa rộng tức là bao gồm quan hệ dân sự, quan hệ hôn nhân và gia đình, quan hệ lao động, quan hệ thương mại và tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài. Điều đó có nghĩa là nếu xét và yếu tố dân sự thì Tư pháp quốc tế có đối tượng điều chỉnh rộng hơn so với từng ngành luật như luật dân sự, thương mại, lao động và tố tụng dân sự.
 Điểm khác biệt quan trọng nhất trong đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế với các ngành luật này đó chính là “yếu tố nước ngoài”. 
– Nếu các ngành luật dân sự, thương mại, lao động và tố tụng dân sự chỉ điều chỉnh quan hệ dân sự trong phạm vi lãnh thổ thì Tư pháp quốc tế điều chỉnh quan hệ dân sự mang tính chất quốc tế. Yếu tố nước ngoài được khẳng định rõ ràng trong  Khoản 2 Điều 663 Bộ luật dân sự 2015: 
2. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài;
b) Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài;
c) Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài
Cụ thể, yếu tố nước ngoài ở đây được hiểu: Chủ thể là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia.
 Trong khi đó chủ thể của Luật dân sự theo nghĩa rộng chỉ là cá nhân, pháp nhân Việt Nam. Khách thể của quan hệ đó phải là tài sản tồn tại ở nước ngoài. Sự kiện pháp lý làm phát sinh chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở nước ngoài.

5. Dịch vụ tư vấn luật LVN Group

Trên đây là thông tin về So sánh tư pháp quốc tế và luật dân sự mà Công ty Luật LVN Group gửi đến quý bạn đọc tham khảo. Nếu cần cung cấp thêm thông tin chi tiết quy định về dân sự, quý khách vui lòng truy cập trang web: https://lvngroup.vn để được trao đổi cụ thể.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com