Thông báo giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế

Thủ tục thông báo giải thể doanh nghiệp gửi đơn vị thuế thế nào? Hãy cùng Luật LVN Group nghiên cứu chi tiết thông qua nội dung trình bày sau !!

1. Giải thể công ty mất bao lâu?

Việc làm thủ tục giải thể công ty thường sẽ mất khoảng 1 tuần nếu trong trường hợp mọi thứ đều thuận lợi.

Tuy nhiên, cũng có thể sẽ lâu hơn, tức là mất từ 10-15 ngày, thậm chí là cả mấy tháng trời nếu có nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình làm thủ tục giải thể như nợ thuế.

2. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong văn bản điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với loại hình công ty tư nhân; thành viên hợp danh đối với loại hình công ty hợp danh; Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với loại hình công ty TNHH; Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo hướng dẫn của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.         

3. Quy trình thông báo giải thể doanh nghiệp gửi đơn vị thuế

Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 7 ngày công tác kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể công ty phải được gửi đến đơn vị đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong công ty và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty. Quyết định giải thể công ty phải có các nội dung sau đây:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể
  • Lý do giải thể công ty.
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
  • Họ, tên, chữ ký của người uỷ quyền theo pháp luật của công ty.

Bước 2: Hoàn tất các khoản nợ của doanh nghiệp:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết

– Các khoản nợ thuế;

– Và các khoản nợ khác;

– Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần;

Bước 3: Thực hiện giải thể công ty tại đơn vị đăng ký kinh doanh

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đã đóng cửa Mã số thuế, Doanh nghiệp gửi hồ sơ lên Phòng ĐKKD, hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;

– Biên bản họp và Quyết định của Đại hội cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;

– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

– Văn bản chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo hướng dẫn.

– Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế;

– Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, hủy con dấu theo hướng dẫn;

– Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh / Đăng Ký Doanh Nghiệp

– Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

– Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.

Bước 4: Cập nhật thông tin doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:

Trường hợp giải thể theo hồ sơ:

– Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp, đơn vị đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho đơn vị thuế. Trong thời hạn 02 ngày công tác kể từ ngày nhận được thông tin của đơn vị đăng ký kinh doanh, đơn vị thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến đơn vị đăng ký kinh doanh.

Thời gian xử lý hồ sơ: 05 ngày công tác kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp giải thể tự động:

–  Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản, đơn vị đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi đơn vị thuế sẽ phải khẩn trương thực hiện thủ tục quyết toán thuế cho doanh nghiệp. Mặt khác, Luật Doanh nghiệp năm 2020 cũng bổ sung quy định về giải thể doanh nghiệp trong trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com