Thông tin đại lý thuế là gì? [Chi tiết 2023]

Thuế là một loại nguồn thu nằm trong ngân sách nhà nước, để thuận tiện cho việc nộp thuế của người dân, một đơn vị trung gian ra đời chính là đại lý thuế. Vậy đại lý thuế là gì? Hãy cùng LVN Group nghiên cứu thông qua nội dung trình bày Thông tin đại lý thuế là gì? [Chi tiết 2023] dưới đây!

1. Đại lí thuế

Khái niệm

Đại lí thuế là “Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo qui định của Luật Doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thỏa thuận với người nộp thuế”.

(Theo Điều 20 Luật Quản lí thuế số 78/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI, kì họp thứ 10)

Đại lí thuế là một khái niệm không mới ở Việt Nam, vì đã có văn bản pháp lí qui định từ năm 2006.

Tiếp đó, theo các văn bản qui phạm pháp luật của Việt Nam thì cụm từ “đại lí thuế” xuất hiện ở Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 03 tháng 04 năm 2008 (gọi tắt là Thông tư 28) hướng dẫn việc đăng kí hành nghề và quản lí hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thì tại điểm a, mục 1.1 qui định

“Thông tư này áp dụng đối với: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thành lập và hoạt động theo qui định của Luật Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi chung là đại lí thuế)”.

Đến Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 07 năm 2012 (gọi tắt là Thông tư 117) hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thì đã qui định cụ thể hơn tại khoản 3 Điều 2 qui định:

Đại lí thuế là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo qui định tại Luật Quản lí thuế và các qui định khác của pháp luật có liên quan.

Đến ngày 19 tháng 5 năm 2017, Thông tư số 51/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính (gọi tắt là Thông tư 51) được ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/7/2012 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đã hoàn thiện hơn về khái niệm đại lí thuế.

Căn cứ, Thông tư 51 sửa đổi một phần Thông tư số 117/2012/TT-BTC đã nêu ở trên thì đại lí thuế là doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo qui định tại Luật Quản lí thuế và các qui định khác của pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, khái niệm này vẫn còn chung chung và chưa mô tả được bản chất của đại lí thuế.

Tóm lại, qua các văn bản qui định trên có thể hiểu: đại lí thuế là một doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp đóng vai trò trung gian cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục về thuế hoặc một số dịch vụ khác với đơn vị quản lí thuế và có thu phí của người nộp thuế.

2. Điều kiện mở đại lý thuế?

Theo quy định tại Thông tư 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính, để mở đại lý thuế thì cần phải đảm bảo các điều kiện như sau:

– Thực hiện thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn của pháp luật.

– Ngành nghề kinh doanh về dịch vụ làm thủ tục thuế có trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Tối thiểu có 02 chuyên viên có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

3. So sánh đại lý thuế và dịch vụ kế toán?

Trên thực tiễn, dịch vụ của các đại lý thuế và dịch vụ kế toán dễ gây nhầm lẫn cho nhiều người. Và ở phần này, Luật Dân Việt sẽ phân biệt đại lý thuế và dịch vụ kế toán:

Trên đây là các thông tin về Thông tin đại lý thuế là gì? [Chi tiết 2023] mà LVN Group gửi tới tới quý bạn đọc. Nếu còn bất kỳ câu hỏi nào cần hỗ trợ về vấn đề trên vui lòng liên hệ với Công ty Luật LVN Group của chúng tôi. Công ty Luật LVN Group luôn cam kết sẽ đưa ra nhưng hỗ trợ tư vấn về pháp lý nhanh chóng và có hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn quý bạn đọc.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com