Thủ tục cấp số định danh cá nhân cho trẻ em [Cập nhật 2023]

Số định danh cá nhân của trẻ em là gì? Thủ tục cấp số định danh cá nhân cho trẻ em thế nào? Để giải quyết câu hỏi này mời các quý bạn đọc cùng đồng hành với LVN Group nghiên cứu thông qua nội dung trình bày dưới đây.

1. Số định danh cá nhân của trẻ em là gì? 

Mã số định danh cá nhân cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, gồm:

– 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh

– 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Các mã số định danh cá nhân được bảo mật hoàn toàn, do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp riêng biệt cho từng cá nhân, không lặp lại ở người nào khác.

Mã số định danh cá nhân dùng để xác định nhân thân của công dân và hỗ trợ việc truy xuất thông tin cá nhân đối với Cơ quan Nhà nước trên cơ sở dữ liệu quốc gia khi cần thiết.

2. Tra cứu những thông tin qua mã định danh cá nhân

– Thay cho mã số thuế cá nhân để khai báo thuế

Căn cứ theo khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế 2019 quy định:

“Điều 35. Sử dụng mã số thuế

7. Khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.”

Vì vậy, công dân có thể dùng mã định danh cá nhân thay cho mã số thuế để thực hiện các thủ tục như: mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, khai thuế, nộp thuế, miễn thuế…

– Dùng thay cho giấy tờ tùy thân khi mua bán nhà ở

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 30/2021/NĐ-CP quy định:

“Điều 4. Điều khoản thi hành

2. Trường hợp công dân Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được kết nối, vận hành thì được sử dụng số định danh cá nhân thay thế cho các giấy tờ liên quan đến nhân thân (bản sao Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác) khi thực hiện thủ tục liên quan đến lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản theo hướng dẫn của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản.”

Vì vậy, người dân có thể dùng mã định danh cá nhân để thay cho bản sao các giấy tờ tùy thân khi thực hiện các tục hành chính về nhà ở, kinh doanh bất động sản.

– Tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Như đã biết, mã định danh cá nhân tích hợp các thông tin cần thiết của công dân như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê cửa hàng, dân tộc, tôn giáo, thông tin người thân…. Các thông tin trên được thống nhất cập nhập lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Do đó, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sẽ được dùng mã định danh cá nhân để kiểm tra thông tin của người công dân trong những trường hợp cần thiết.

3. Hướng dẫn trình tự thủ tục cấp mã định danh năm 2023

– Thủ tục cấp mã định danh cá nhân đối với công dân đăng ký khai sinh

Căn cứ Điều 14 Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định như sau:

+ Trường hợp Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì khi nhận đủ giấy tờ để đăng ký khai sinh, đơn vị đăng ký hộ tịch sẽ chuyển các thông tin của người được đăng ký khai sinh cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cụ thể là các thông tin sau: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quê cửa hàng; Dân tộc; Quốc tịch; Họ, chữ đệm và tên, quốc tịch của cha, mẹ hoặc người uỷ quyền hợp pháp; trừ trường hợp chưa xác định được cha, mẹ hoặc người uỷ quyền hợp pháp.

Thủ trưởng đơn vị quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an sẽ kiểm tra thông tin theo điểm b khoản 3 Điều 13 Luật Căn cước công dân, cấp và chuyển ngay số định danh cá nhân cho đơn vị quản lý, đăng ký hộ tịch.

+ Trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa vận hành hoặc Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh và chuyển ngay các thông tin trên cho đơn vị quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua mạng internet đã được cấp tài khoản truy cập.

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ cấp tài khoản truy cập cho đơn vị quản lý, đăng ký hộ tịch, chuyển ngay số định danh cá nhân của công dân cho đơn vị quản lý, đăng ký hộ tịch khi nhận được thông tin khai sinh qua internet.

– Thủ tục cấp mã định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh

Căn cứ Điều 15 Nghị định 137/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 37/2021/NĐ-CP) quy định như sau:

“Điều 15. Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh

1. Công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì đơn vị quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, đơn vị quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa trọn vẹn thì trong văn bản thông báo cần yêu cầu công dân bổ sung thông tin cho Công an xã, phường, thị trấn nơi mình đang cư trú để thực hiện cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Trường hợp công dân đã có số định danh cá nhân mà được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh thì đơn vị quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân sau khi công dân đó đã thực hiện việc đăng ký hộ tịch liên quan đến thông tin về giới tính, năm sinh theo hướng dẫn pháp luật về đăng ký hộ tịch. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập lại.”

4. Hướng dẫn 03 cách tra cứu mã định danh cá nhân nhanh chóng, chính xác năm 2023?

Cách 1: Tra cứu trên thẻ Căn cước công dân: Mã định danh cá nhân được in ở phần Số/No nằm phía trên Họ và Tên. Công dân có thể quan sát trên thẻ Căn cước công dân của mình để xác định mã định danh cá nhân.

Cách 2: Đối với người không có Căn cước công dân thì có thể tra cứu mã định danh cá nhân trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú theo 06 bước:

Bước 1: Truy cập địa chỉ Dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/portal/p/home/dvc-gioi-thieu.html, sau đó Đăng nhập.

Bước 2: Chọn loại tài khoản muốn đăng nhập.

Bước 3: Đăng nhập bằng tài tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu không có tài khoản thì Đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Bước 4: Chọn tab Dịch vụ công.

Bước 5: Chọn tab Thông báo lưu trú.

Bước 6: Xem mã định danh cá nhân của mình tại dấu mũi tên.

Cách 3: Tra cứu mã định danh cá nhân cho trẻ em:

+ Tra cứu trực tiếp trên Giấy khai sinh tại phần “Số định danh cá nhân” phía dưới quê cửa hàng và trên họ và tên nguời mẹ hoặc;

+ Phụ huynh có thể liên hệ Công an khu vực nơi đăng ký khai sinh cho trẻ để được gửi tới mã định danh cá nhân. Theo đó, phụ huynh cần mang theo Giấy khai sinh của con và các giấy tờ chứng minh nhân thân như Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Trên đây là nội dung trình bày về Thủ tục cấp số định danh cá nhân cho trẻ em [Cập nhật 2023] mời bạn đọc thêm cân nhắc và nếu có thêm những câu hỏi về nội dung trình bày này hay những vấn đề pháp lý khác về dịch vụ luật sư, tư vấn nhà đất, thành lập doanh nghiệp… hãy liên hệ với LVN Group theo thông tin bên dưới để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm từ chúng tôi. LVN Group đồng hành pháp lý cùng bạn.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com