Trẻ em phá hoại tài sản, cha mẹ có bồi thường không?

Trẻ chưa vị thành niên là những đứa trẻ chưa thể làm chủ được hành vi dân sự của mình, nên đôi khi sẽ có những trường hợp Trẻ em phá hoại tài sản của người khác. Vậy Trách nhiệm dân sự của cha mẹ khi con cái gây tổn hại thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm về việc đó. Nhưng không phải mọi trường hợp cha mẹ đều phải chịu trách nhiệm khi con cái gây tổn hại. Quý bạn đọc hãy theo dõi nội dung trình bày này để biết thêm thông tin.

Trẻ em phá hoại tài sản, cha mẹ có bồi thường không?

1. Trách nhiệm của cha mẹ đối với con khi con gây ra tổn hại

1.1. Người có trách nhiệm uỷ quyền cho con

Căn cứ theo hướng dẫn tại điều 73 Luật Hôn nhân và gia đình; người uỷ quyền cho con được quy định cụ thể như sau:

Điều 73. Đại diện cho con

Cha mẹ là người uỷ quyền theo pháp luật của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp con có người khác làm giám hộ hoặc có người khác uỷ quyền theo pháp luật.

Theo đó, mà ta có thể hiểu rằng cha, mẹ đương nhiên là người uỷ quyền theo pháp luật của con trong những trường hợp sau đây:

+ Con chưa thành niên. ( Căn cứ theo khoản 1 Điều 21 Bộ luật dân sự năm 2015; con chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi).

+ Con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự. (Căn cứ theo khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015; con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự là những người đủ 18 tuổi nhưng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của chính mình. Việc xác định người con bị mất năng lực hành vi dân sự dựa trên quyết định của Tòa án theo cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần).

1.2. Trách nhiệm bồi thường tổn hại của cha mẹ đối với tổn hại do con gây ra

Trách nhiệm bồi thường tổn hại là một trách nhiệm dân sự mà theo đó khi một người vi phạm nghĩa vụ pháp lý của mình gây tổn hại cho người khác thì phải bồi thường những tổn thất mà mình gây ra.

Song, có những trường hợp người gây ra tổn hại không phải chịu trách nhiệm pháp lý, mà chính cha mẹ của họ phải chịu thay cho họ. Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 74 Luật Hôn nhân và gia đình; vấn đề nêu trên được quy định một cách cụ thể như sau:

Điều 74. Bồi thường tổn hại do con gây ra

Cha mẹ phải bồi thường tổn hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra theo hướng dẫn của Bộ luật dân sự.

2. Căn cứ phát sinh trách nhiệm hình sự bồi thường tổn hại của cha mẹ cho con

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015; căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường tổn hại đối với cá nhân được quy định như sau:

Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường tổn hại

Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây tổn hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Theo đó, khi người con chưa thành niện hoặc đã thành niên mà mất năng lực hành vi dân sự có những hành vi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây tổn hại thuộc một trong những trường hợp mà pháp luật yêu cầu cha, mẹ phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn hại thay cho con thì cha mẹ có trách nhiệm bồi thường tổn hại mà con gây ra.

3. Trường hợp cha, mẹ phải chịu trách nhiệm khi con cái gây tổn hại

Sau đây sẽ là trả lời cho câu hỏi Trẻ em phá hoại tài sản, cha mẹ có bồi thường không?

Theo Điều 74 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về bồi thường tổn hại cho con gây ra như sau:

“Cha mẹ” phải bồi thường tổn hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra theo hướng dẫn của Bộ luật dân sự.

Căn cứ Điều 586 Bộ luật dân sự 2015 quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường tổn hại của cá nhân như sau:

  • Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây tổn hại thì phải tự bồi thường;
  • Người chưa đủ mười lăm tuổi gây tổn hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ tổn hại;
  • Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây tổn hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.
  • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây tổn hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

Vì vậy, đối với trường hợp phá hoại tài sản nhưng con đã thành niên từ 18 tuổi trở lên:

  • Cha mẹ phải chịu trách nhiệm dân sự là dùng tài sản của con hoặc tài sản của mình để bồi thường trong trường hợp “con cái” mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây tổn hại.
  • Cha mẹ không phải chịu trách nhiệm dân sự khi con cái có năng lực, hành vi dân sự trọn vẹn. Khi này, con phải tự chịu trách nhiệm.

Còn trường hợp trẻ em phá hoại tài sản là con chưa thành niên:

  • Con chưa đủ 15 tuổi: cha mẹ bồi thường toàn bộ tổn hại, nếu tài sản cha mẹ không đủ thì dùng tài sản riêng của con (nếu có) để bồi thường phần còn thiếu
  • Con từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi: Bồi thường tài sản bằng tài sản của con, nếu không đủ thì bố mẹ dùng tài sản của mình để bồi thường phần còn thiếu.

4. Giải đáp có liên quan

4.1. Trách nhiệm của cha mẹ khi con gây ra tổn hại được quy định thế nào?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 74 Luật Hôn nhân và gia đình; trách nhiệm của cha mẹ khi con gây ra tổn hại được quy định một cách cụ thể như sau:
Điều 74. Bồi thường tổn hại do con gây ra
Cha mẹ phải bồi thường tổn hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra theo hướng dẫn của Bộ luật dân sự”.

4.2. Người thế nào được coi là con chưa thành niên?

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 21 Bộ luật dân sự năm 2015; con chưa thành niên là những người chưa đủ 18 tuổi.

4.3. Con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự là những người thế nào?

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015; con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự là những người đủ 18 tuổi nhưng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của chính mình. Việc xác định người con bị mất năng lực hành vi dân sự dựa trên quyết định của Tòa án theo cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần

Việc trẻ em hoặc người mất năng lực hành vi dân sự gây ra những tổn hại cho người khác đang tồn tại trong xã hội hiện nay một cách rất phổ biến. Song, hầu như đa số những người trên đều không có tài sản để thực hiện việc bồi thường những tổn hại mà họ đã gây ra.

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề Trẻ em phá hoại tài sản, cha mẹ có bồi thường không? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật LVN Group để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý. Công ty Luật LVN Group – Đồng hành pháp lý cùng bạn.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com