Trung tâm hành chính công Vũng Tàu

Trung tâm hành chính công Vũng Tàu ở đâu? Hãy cùng Luật LVN Group nghiên cứu chi tiết thông qua nội dung trình bày sau !!

1. Thông tin chung Trung tâm hành chính công Vũng Tàu

– Tên gọi bằng tiếng Anh: BA RIA – VUNG TAU PUBLIC ADMINISTRATION SERVICE CENTER

– Trụ sở tại số 04 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Điện thoại liên hệ: 0254.3515.555 Email: dichvucong@baria-vungtau.gov.vn

2. Về tổ chức, hoạt động của Trung tâm hành chính công Vũng Tàu

– Nhân sự Lãnh đạo, quản lý:

+ Ông Trần Hữu Phúc, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Giám đốc.

+ Ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc thường trực chuyên trách.

+ Bà Hoàng Thị Thanh Xuân, Phó Trưởng Phòng Nội chính – Kiểm soát thủ tục hành chính (thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) kiêm Phó Giám đốc.

– Các lĩnh vực thực hiện tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ (đối với các thủ tục thực hiện theo mô hình “4 tại chỗ) và trả kết quả đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị, đơn vị sau:

+ Các đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (trừ Thanh tra tỉnh) đối với các lĩnh vực do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố.

+ Công an tỉnh với các lĩnh vực: căn cước công dân; đăng ký, quản lý con dấu; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

+ Bảo hiểm xã hội với các lĩnh vực: thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; cấp sổ, thẻ.

– Trung tâm Phục vụ hành chính công gửi tới các dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại địa chỉ http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn gồm: công khai thông tin, gửi tới dịch vụ công trực tuyến, theo dõi, thống kê tiến độ giải quyết hồ sơ, lấy ý kiến góp ý, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa các cấp.

3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm hành chính công Vũng Tàu

Điều 1: Thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Vũng Tàu trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Trung tâm).
1. Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở Trung tâm đặt tại thành phố Vũng Tàu.
2. Trung tâm có chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo hướng dẫn.
3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu; sự quản lý về hành chính, tổ chức, nhân sự và một số mặt công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị, đơn vị có thẩm quyền.
Điều 2: Nhiệm vụ của Trung tâm:
1. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ …); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.
2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.
3. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Vũng Tàu (theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh):
a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo hướng dẫn đã công bố.
b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
4. Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chuyển hồ sơ cho các phòng, ban liên quan giải quyết; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.
5. Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm, mối quan hệ giữa Trung tâm với Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, các đơn vị, ban, ngành, đơn vị liên quan báo cáo Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu xem xét, quyết định.
6. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử để tổng hợp, báo cáo đề xuất với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo đơn vị có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
7. Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.
8. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo hướng dẫn của pháp luật.
9. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo hướng dẫn.
10. Vận hành, đề xuất nâng cấp phần mềm ứng dụng dịch vụ hành chính công; tích hợp dữ liệu hoạt động và thực hiện công tác an ninh mạng trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.
11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu giao.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com