BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Mẫu Biên bản bàn giao tài liệu

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

———o0o———

                     Hà Nội, ngày … tháng … năm 201….

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Bên giao: …………………………………………………………………………………………..

Đại diện : ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Bên nhận: …………………………………………………………………………………………..

Đại diện:  …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Bên giao hiểu và đồng ý giao cho Bên nhận những tài liệu, giấy tờ sau đây để thực hiện các nội dung theo thỏa thuận của các bên. Bên nhận có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và trao trả lại cho bên giao những tài liệu, giấy tờ này hoặc những tài liệu, giấy tờ khác được cấp đổi từ những tài liệu giấy tờ này sau khi đã thực xong các nội dung thỏa thuận.

Chi tiết tài liệu bàn giao

STT Nội dung Số lượng Ghi chú
01
02
03
04
05
06
07
 

Bên Giao 

 

Bên Nhận

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com