Biên bản bàn giao

Biên bản bàn giao tài liệu là văn bản giữa bên nhận tài liệu và bên giao tài liệu nhằm mục đích là chứng cứ, căn cứ là bên giao đã giao tài liệu cho bên nhận cũng như bên nhận đã nhận được tài liệu chưa….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao tài liệu


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

Hà Nội, ngày…..tháng……..năm…….

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Số: ………./BBBGTL

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ……… tại ………….

Chúng tôi gồm:

Ông/bà:……………………………………. Chức vụ: ……………………..

Cơ quan ………………………………………………………………………………

Ông/bà: …………………………………… Chức vụ: ………………………

Cơ quan: ……………………………………………………..

Tiến hành lập biên bản về việc giao nhận tài liệu như sau:

STT NỘI DUNG SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1.      
2.      
3.      
…..      

Biên bản bàn giao tài liệu này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản kết thúc hồi ……….. giờ ………. ngày ……….. tháng ………… năm ……….

BÊN GIAO                                                                                      BÊN NHẬN       

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com