Biên bản hiện trường công trình xây dựng

Biên bản hiện trường công trình xây dựng là văn bản ghi lại quá trình xem xét, kiểm tra các hoạt động tại công trình của nhà đầu tư, chủ nhà thầu với mục đích kiểm tra xem công nhân có thi công theo đúng yêu cầu của nhà đầu tư và chủ nhà thầu đưa ra không?….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản hiện trường công trình xây dựng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

……………, ngày….tháng….năm…..

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Số: ……………/BBHT

Hôm nay, ngày…tháng….năm….vào hồi …. giờ …… tại ……………. Chúng tôi gồm:

1.Đại diện công ty: ………………..

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….

2. Đại diện công ty: ……………………..

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ ……………………………..

3. Đại diện công ty:……………………..

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ ……………………………..

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ ……………………………..

Có mặt tại công trình ………….(Địa điểm: ………….) để xem xét, phân tích hiện trường công trình như sau:

– Về thiết kế theo bản vẽ: …………………..

– Về an toàn khi thi công: …………………..

– Về vật tư, vật liệu xây dựng: ………………………

Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên.

Biên bản kết thúc lúc ….. giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ….
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN CÔNG TY….
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN CÔNG TY ….
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com