Biên bản kiểm kê kho

Biên bản kiểm kê kho là văn bản của cá nhân, tổ chức soạn thảo sau khi tiến hành hoạt động kiểm tra, kê khai hàng hóa, vật tư, công cụ trong kho của cá nhân, tổ chức đó, cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản kiểm kê kho

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Đơn vị:………………. Mẫu số 05 – VT
Bộ phận:……………. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
                Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

                 – Thời điểm kiểm kê …..giờ …ngày …tháng …năm……

                 –  Ban kiểm kê gồm :

                Ông/ Bà:…………….Chức vụ…………Đại diện:……….Trưởng ban

                Ông/ Bà:……………….Chức vụ……………Đại diện:……………Uỷ viên

                Ông/ Bà: ………………Chức vụ……………Đại diện:……………Uỷ viên

                – Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dưới đây:

S Tên, nhãn hiệu,   Đơn   Theo

 

sổ kế toán

Theo

 

kiểm kê

Chênh lệch Phẩm chất  
T quy cách vật tư, vị Đơn Thừa Thiếu Còn Kém Mất  
T dụng cụ, … số tính giá Số Thành Số Thành Số Thành Số Thành tốt phẩm phẩm  
          lượng tiền lượng tiền lượng tiền lượng tiền 100% chất chất  
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
                                 
                                 
                                 
                                 
  Cộng x x x x   x   x   x   x x x  
        Ngày … tháng … năm …
  Giám đốc Kế toán trưởng Thủ kho Trưởng ban kiểm kê
  (Ý kiến giải quyết số chênh lệch)     (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
  (Ký, họ tên)      
                                         

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com