Biên bản kiểm kê tài sản

Biên bản kiểm kê tài sản là văn bản ghi lại quá trình kê khai, kiểm tra tài sản của cá nhân, tổ chức nào đó có những hành vi không minh bạch trong việc sở hữu tài sản….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản kê khai tài sản


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

Hà Nội, ngày …tháng…năm….

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN

Căn cứ Quyết định số……/QĐ-…….ngày……….tháng……….năm …………. của ………. về việc kiểm kê tài sản định kì

Hôm nay, hồi ……. giờ….. ngày …..tháng  …..năm ……… Tại: …………..

Chúng tôi gồm:

1.Đoàn thanh tra (kiểm tra):

Ông/Bà………………………………. – Chức vụ:…………………………………….;

Ông/Bà………………………………. – Chức vụ:…………………………………….;

2. Người có tài sản cần kiểm tra

Ông (bà)/tổ chức:……………………………– Mã số thuế:…………………………………;

Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: ………………………. do …………………….. cấp ngày……tháng …..năm….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

3.Tổ chức, cá nhân chứng kiến:

  • Ông (bà) ………………………………….Nghề nghiệp:…………………………………………;

Giấy CMND/hộ chiếu số:……………….;Ngày cấp: …………………..;Nơi cấp:……..;

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….;

  • Ông (bà) ……………………Nghề nghiệp:…………………………………………;

Giấy CMND/hộ chiếu số:…………………;Ngày cấp: ……………………;Nơi cấp……..;

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….;

Tiến hành lập biên bản kiểm kê tài sản của Ông/Bà gồm:

STT     Tên tài sản Số lượng Chủng loại, tình trạng tài sản Ghi chú
 1.        
 2.        
 3.        

 

Biên bản này gồm có ……… trang, được lập thành ………. bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được giao cho cá nhân/ tổ chức có tài sản bị kiểm kê.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: ………………………………………………………

NGƯỜI THỰC HIỆN KIỂM KÊ

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CÓ TÀI SẢN BỊ KIỂM KÊ

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com