Biên bản nghiệm thu công trình

Biên bản nghiệm thu công trình là văn bản do chủ đầu tư công trình hoặc bên thứ ba nhằm tiến hành nghiệm thu, thẩm định, kiểm tra chất lượng công trình,…… khi đã tiến hành xây dựng xong. Dưới đây là văn bản mẫu nghiệm thu công trình cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản nghiệm thu công trình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH

Số:…./BB-…………

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số:…/…-….. Quyết định phê duyệt dự án…………….;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/….-……thuê thầu công trình xây dựng ………;

Ngày…/…./….. các bên tham gia tiến hành nghiệm thu  công trình gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Ông/Bà:……………. Chức vụ:…………………

Bên bàn giao nghiệm thu ( Nhà thầu công trình):

Ông/Bà:…………… Chức vụ:…………

1.Đối tượng nghiệm thu

Tên công trình:…………………………………………………………………..

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu công trình:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

– Mô hình thực tế so với bản vẽ:…………………………………………………

– Tiêu chuẩn, quy phạm công trình:………………………………………………

– Chất lượng nguyên vật liệu:……………………………………………………..

– Tiến độ hoàn thành:………………………………………………………………

– Các nội dung khác:………………………………………………………………

4.Kết luận chung

………………………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu công trình các bên đi đến thống nhất bàn giao và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

      CHỦ ĐẦU TƯ                                                                   NHÀ THẦU( Ký và ghi rõ họ tên)                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com