Đơn xin đo vẽ bản đồ

Mẫu Đơn xin đo vẽ bản đồ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN ĐO VẼ BẢN ĐỒ

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã…………..

Căn cứ Nghị định số: 45/2015/NĐ-CP quy định về hoạt động đo đạc bản đồ;

Căn cứ Thông tư số: 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính;

Căn cứ Nghị định số: 43/2014/NĐ-CPquy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai.

Tên tôi là:

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Tôi làm đơn này để trình bày vấn đề sau:

Gia đình tôi hiện tại đang sở hữu miếng đất của ông bà ngày xưa để lại. Tuy nhiên, đến nay thi miếng đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, gia đình tôi mong muốn được đo đạc lại bản đồ địa chính của miếng đất  để thuận tiện trong quá trình sử dụng cũng như đúng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo các quy định tại Nghị định số: 45/2015/NĐ-CP Nghị định quy định về hoạt động đo đạc bản đồ, Thông tư số: 25/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về bản đồ địa chính và quy định cụ thể tại Điểm b Khoản 2 Điều 70 Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 70. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất

  1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc như sau:

b) Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc tại Điểm a Khoản này, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);”

Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiến hành đo đạc bản đồ để gia đình tôi nhanh chóng hoàn tất các thủ tục.

Tôi xin gửi kèm theo đơn các giấy tờ liên quan sau:

– Chứng minh nhân dân..

– Sổ hộ khẩu

-…………..

Kính mong quy cơ quan xét duyệt, tạo điều kiện giải quyết vụ việc như tôi đã đề xuất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com