Đơn xin xác nhận đã nộp thuế đất

Mẫu Đơn xin xác nhận đã nộp thuế đất


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019.

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ NỘP THUẾ NHÀ ĐẤT

Kính gửi: – Cơ quan thuế…….

Tên tôi là:…………….

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD số:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Tôi làm đơn này để trình bày vấn đề sau:

Gia đình tôi có một căn nhà tại địa chỉ số:…..

Diện tích là …m2…………Số tầng:……….

Hiện nay, gia đình tôi có nhu cầu bán lại cho ông:………………………………….

Để hoàn tất các thủ tục giao nhà đất tôi cần cung cấp một số giấy tờ. Trong đó, vào ngày…./…./… tôi có tiến hành nộp thuế nhà đất cho cơ quan cơ thuế nhưng sơ ý đã làm mất biên lai nộp tiền. Bây giờ, tôi có nhu cầu được xác nhận đã nộp thuế nhà đất để cung cấp cho bên mua và hoàn tất các thủ tục. Do vậy, tôi kính đề nghị cơ quan thuế xem xét, xác nhận cho tôi về việc đã nộp thuế nhà đất.

Tôi xin gửi kèm theo đơn các giấy tờ liên quan sau:

Tôi xin cam đoan những gì đã trình bày và giấy tờ cung cấp là hoàn toàn đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền xét duyệt đơn, tạo điều kiện giải quyết vụ việc như tôi đã đề xuất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com