Giải trình bảo hiểm xã hội

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình bảo hiểm xã hội


BHXH……………………

Số:……../……………………

 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

GIẢI TRÌNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

V/v: chậm đăng ký BHXH theo quy định

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận……………………….

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm…………………………….

Địa chỉ trụ trở chính:…………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………….. Fax:………………………………….

Đại diện theo pháp luật:………………………………………………….. Chức vụ:……………………………

Lý do:

chậm đăng ký BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ gửi kèm:

– Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh;

– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT;

– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT;

…………………………………………………………

Công ty kính mong sự xem xét và chấp thuận của Ban lãnh đạo BHXH quận…………..về việc chậm đăng ký BHXH của công ty.

Công ty cam kết những nội dung tường trình trên là đúng sự thật và công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                  

 

(Có hồ sơ gửi kèm)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com