Giải trình chậm nộp hồ sơ bhxh

Giải trình chậm nộp hồ sơ bhxh là văn bản của cá nhân/tổ chức gửi đến Cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm mục đích trình bày và giải thích về việc chậm nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau:

Mẫu Giải trình chậm nộp hồ sơ bhxh

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/….

 

V/v: Giải trình chậm nộp hồ sơ bhxh  

….., ngày…tháng…năm…

GIẢI TRÌNH CHẬM NỘP HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: – BHXH………….

Tên công ty:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….                       Sinh năm:………

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….

………………………….(Tên doanh nghiệp) xin giải trình với Qúy cơ quan về việc chậm nộp hồ sơ bhxh như sau:

Lý do doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ bhxh:……………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Cung cấp giấy tờ, căn cứ pháp lý chứng cứ chứng minh cho lý do chậm nộp hồ sơ bhxh là hợp pháp để được BHXH…….xem xét, giải quyết

Trên đây là toàn bộ phần giải trình về việc chậm nộp hồ sơ bhxh của…………………….. (Tên doanh).  Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin, giấy tờ là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị BHXH ……… xem xét và giải quyết./.

Nơi nhận:

 

-Như trên;

-Lưu VT

TM.DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com