Nghiệm thu bê tông cốt thép

Nghiệm thu bê tông cốt thép là việc mà chủ đầu tư hoặc chủ thể bất kỳ thực hiện nghiệm thu nhằm thẩm định, kiểm tra chất lượng, tiêu chuẩn bê tông cốt thép mà bên thực hiện công việc đã hoàn thành có đáp ứng được như đã yêu cầu, thống nhất ban đầu. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu đối với trường hợp này:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu bê tông cốt thép

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU BÊ TÔNG CỐT THÉP

Căn cứ ………………;

Ngày…/…./….. các bên tham gia tiến hành nghiệm thu bê tông cốt thép gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư)

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:……………

Nhà thầu…………..

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:………………

1.Đối tượng nghiệm thu

Bê tông cốt thép

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu bê tông cốt thép vào thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

– Nghiệm thu thép ( Số lượng thép, Khoảng cách thép, chiều dài neo, vật liệu,….)

– Nghiệm thu bê đông ( Cao độ, kích thước, bề mặt,…….):……………………..

– Các nội dung khác:…………………………………………………………………..

4.Kết luận chung

……………………………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu bê tông cốt thép các bên đi đến thống nhất thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

     Bên bàn giao                                                  Bên nghiệm thu( Ký và ghi rõ họ tên)                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com