Nghiệm thu Bentonite

Nghiệm thu Bentonite là việc chủ đầu tư và các chủ thể liên quan khác tiến hành thẩm định, kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng của Bentonite trước khi đưa vào sử dụng. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu Bentonite


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU BENTONITE

Căn cứ ………;

Ngày…/…./….. các bên tiến hành nghiệm thu Bentonite gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu:

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:……………

Phòng thí nghiệm:

Đại diện Ông/Bà:……………………………………….. Chức vụ:……………

Nhà thầu…

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:………………

1. Đối tượng nghiệm thu:

Bentonite

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2.Thời gian nghiệm thu:

Các bên tiến hành nghiệm thu vào thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3. Nội dung nghiệm thu:

Trong quá trình nghiệm thu nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp mẫu Bentonite đề bên thí nghiệm tiến hành thí nghiệm về sản phẩm:

Thông tin cần nghiệm thu Đo độ nhớt Bentonite Đo hàm lượng cát Đo độ Ph của dung dịch ……
  …… ….. ……  
         

Sau khi có kết quả của phòng thí nghiệm, chủ đầu tư sẽ tiến hành đánh giá , xem xét Bentonite có đảm bảo theo đúng yêu cầu và đưa ra kết luận.

– Các nội dung khác:………………………………………………………………..

4. Kết luận

Chấp nhận nghiệm thu hoặc không chấp nhận……………………………………..

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc sữa chữa ( nếu có )…………………………………

…………………………………………………………………………………….

Sau khi tiến kết thúc nghiệm Bentonite các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Chủ đầu tư

( Ký và ghi rõ họ tên)

 Đại diện phòng thí nghiệm

( Ký và ghi rõ họ tên)

Nhà thầu

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com