Nghiêm thu quyết toán hợp đồng

Nghiêm thu quyết toán hợp đồng là việc các chủ thể ( chủ đầu tư,….) thẩm định, kiểm tra về việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng mà bên chủ thể giao thầu (chủ đầu tư,..) có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu quyết toán hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Công ty…….:……………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………

Trụ sở chính:…………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………

Bên nhận công việc ( Nhà thầu ………):

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Nhà thầu

CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp:………. Nơi cấp:…………..

HKTT:……………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu các nội dung sau:

1. Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu quyết toán hợp đồng……………………………………………….

Tại địa điểm:……………………………………………………………………….

2. Thời gian nghiệm thu

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…….

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm…..

3. Nội dung cụ thể

Công việc thực hiện trong hợp đồng: Đánh giá, xem xét về việc đáp ứng về tiến độ thực hiện công việc và chất lượng hoàn thành công việc,.

– Kinh phí quyết toán : Theo hợp đồng đã thỏa thuận là:……………………VNĐ.

– Hình thức quyết toán:…………………

– Các nội dung khác:……………………

4. Kết luận

……………………………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Bản quyết toán  hợp đồng này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

       CHỦ ĐẦU TƯ                                                                     NHÀ THẦU( Ký và ghi rõ họ tên)                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

    

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com