Nghiệm thu thang máy

Nghiệm thu thang máy là hoạt động của chủ đầu tư hoặc chủ thể khác có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra chất lượng của thang máy sau khi được chủ thầu lắp đặt hoàn thành để chuẩn bị đi vào sử dụng. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu thang máy cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu thang máy


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU THANG MÁY

Căn cứ………………………………………………;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Công ty…….:……………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………

Trụ sở chính:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………..

Bên nhận công việc ( Nhà thầu ………):

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Nhà thầu

CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp:………. Nơi cấp:……………..

HKTT:…………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu thang máy các nội dung sau:

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu thang máy

Tại địa điểm:………………………………………………………………………………..

2. Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu thang máy trong thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…….

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm……

3. Nội dung cụ thể:

– Số lượng thang máy:

– Thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng phần lắp đặt mọi thiết bị có trong khu vực phòng máy của thang máy.

– Tiến hành kiểm tra toàn bộ thiết bị nằm ở khu vực dọc theo hố thang máy.

– Kiểm tra, đảm bảo về chất lượng của các thiết bị được lắp đặt bên trong cabin thang máy.

– Xác định chất lượng của các thiết bị cửa tầng sau khi quá trình lắp đặt hoàn thành.

– Thử nghiệm cho thang máy hoạt động nhiều lần trước khi đưa vào sử dụng

– Các nội dung khác:…………………

4. Kết luận

……………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu  này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

     CHỦ ĐẦU TƯ                                                      NHÀ THẦU( Ký và ghi rõ họ tên)                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

  

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com