Nghiệm thu tôn lớp mái

Nghiệm thu tôn lợp mái là hoạt động của các chủ đầu tư hoặc chủ thể bất kỳ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra, đánh giá chất lượng của công việc cũng như chất lượng của sản phẩm khi đã được các nhà thầu hoàn thành.

Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu tôn lợp mái cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu tôn lợp mái


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU TÔN LỢP MÁI

Ngày…/…./….. các bên tiến hành nghiệm thu tôn lớp mái gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư)

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:…………

Nhà thầu…………..

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:……………

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu tôn lợp mái, thuộc công trình:………………………………….

Tại địa điểm:……………………………………………………………………

2. Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu tôn lợp mái:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3. Nội dung nghiệm thu:

Tài liệu căn cứ nghiệm thu gồm:

1, Phiếu yêu cầu nghiệm thu số:………… của Công ty…………………………….

2, Căn cứ vào bản vẽ thiết kế thi công đã được duyệt…………………………..

3, Quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng xây dựng……………………………………

4, Căn cứ……………………………………………………………………………………….

Tiến hành nghiệm thu:

– Đánh giá hoàn thành công việc:……………………………………………………….

– Chất lượng nguyên vật liệu tôn lớp mái:……………………………………………

-Kiểm tra hệ kết cấu mái, hình dáng, kích thước,vị trí, cao độ:……………….

-Vệ sinh bề mặt:

– Các nội dung khác:……………………………………………………………..

4. Kết luận

Đạt hoặc chưa đạt…………………………………………………………………………….

Cần sửa chữa các vị trí……………………………………………………………………..

5. Hồ sơ tài liệu nghiệm thu gồm:

1,Biên bản nghiệm thu tôn lợp mái và các phụ lục đi kèm

2, Các tài liệu căn cứ nghiệm thu.

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu tôn lợp mái các bên đi đến thống nhất thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

    Bên nghiệm thu                                                                                            Nhà thầu…….

 

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com