Thông báo đi lễ đầu năm

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo đi lễ đầu năm


TỔ DÂN PHỐ….

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019.

THÔNG BÁO ĐI LỄ ĐẦU NĂM

V/v đi lễ đầu năm 2019

Dựa trên kế hoạch hằng năm của khu phố….thông báo tổ chức việc đi lễ chùa đầu năm 2019 tới các hộ trong tổ …. Khu phố với các nội dung sau:

1.Thời gian đăng ký

Kể từ ngày có thông báo trên bảng tin của tổ…. các hộ gia đình sẽ đến tại……… đăng ký về các thành viên của gia đình tham gia.

Ngày…../…./…. Hết hạn đăng ký.

2.Địa điểm đi lễ

Tại các địa điểm sau:

  • ….
  • ……..

Thời gian dự kiến đi lễ trong 02 ngày ( kể từ ngày…./…/….. đến ngày…/…../…..).

3.Kinh phí

Kinh phí đi lễ đối với người lớn là:….VNĐ/ người và trẻ em là:……VNĐ/ người.

Mọi thắc mắc liên hệ:

Ông:……… – Ban tổ chức

Bà:………..  – Tổ trưởng tổ dân phố

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

– Lưu VT

BAN TỔ CHỨC

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com