Thông báo dời lịch họp

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo dời lịch họp


CÔNG TY CỔ PHẦN

………

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019.

THÔNG BÁO DỜI LỊCH HỌP

V/v dời lịch họp ban lãnh đạo và trưởng phòng quản lý các phòng ban công ty cổ phần

            Kính gửi: – Ban lãnh đạo công ty cổ phần

                    – Trưởng phòng quản lý các phòng ban công ty cổ phần

Căn cứ theo thông báo về cuộc họp ban lãnh đạo và trưởng phòng quản lý các phòng ban ngày 20/05/2019 và kế hoạch  sắp tới của công ty.

Vào ngày 20/05/2019 một số thành viên trong ban lãnh đạo công ty chúng ta có lịch công tác đột xuất, do vậy không thể tham gia đầy đủ trong cuộc họp như đã lên kế hoạch. Thay mặt công ty thông báo việc dời lịch họp ngày 20/05/2019 sang ngày 15/05/2019. Như vậy, cuộc họp của công ty sẽ diễn ra sớm hơn như đã dự kiến là 05 ngày.

Công ty gửi thông báo đến tất cả các thành viên trong ban lãnh đạo và các trưởng phòng quản lý chú ý theo dõi và chuẩn bị tham gia đúng thời gian.

Mọi thắc mắc sẽ được giải quyết tại phòng số:….  gặp bộ phận:…………………………

Nơi nhận:

– Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN

……………..

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com