Thông báo phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn


ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN THẠCH THÀNH

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019.

THÔNG BÁO PHÒNG NGỪA VÀ NGĂN CHẶN DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN

V/v phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn huyện Thạch Thành

Dựa trên kết quả điều tra, theo dõi và số liệu thống kê hiện nay trên địa bàn huyện đã có xuất hiện dấu hiệu dịch bệnh sán lợn. Ủy ban nhân dân huyện ra thông báo về nội dung phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh như sau:

Số liệu thống kê cụ thể:

Tên xã Thời gian phát hiện Dấu hiệu dịch bệnh Số người nhập viện Xử lý
1. ………..      
2. ………..      
3.        
4.        

Yêu cầu đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân:

Từ số liệu thống kê trên thấy được tình trạng nguy hiểm của dịch bệnh sán lợn đã nhanh chóng lan ra rất nhiều khu vực lân cận trong xã. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã có có trách nhiệm phòng ngừa và ngăn chặn dịch triệt để tình trạng này.

Thứ nhất, từng đơn vị phải lập chốt kiểm tra ở một số địa điểm có khả năng diễn ra việc vận chuyển trao đổi lợn. Đồng thời, trong thời gian này cấm mọi hoạt động giết mổ lợn và buôn bán tại chợ….

Thứ hai, về phía người dân phải tuyệt đối chấp hành các yêu cầu cũng như thực hiện các chỉ đạo của chính quyền khu vực. Để đảm bảo hạn chế tối đa nhất người nhiễm bệnh không giết mổ, thịt lợn và mua bán……..

Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành ra thông báo tới tất cả các địa bàn xã trong huyện có trách nhiệm thực hiện. Nếu không thực hiện hoặc cố tình thực hiện không đúng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

– Lưu VT

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THÀNH

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com