Thông báo thanh lý ô tô

Mẫu Thông báo thanh lý ô tô


CÔNG TY …….

Số : …/….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

THÔNG BÁO THANH LÝ Ô TÔ

V/v Thanh lý xe ô tô

Căn cứ : -Thông báo bán đấu giá tài sản số …/…/…. Của Công ty …………

Công ty ……….. xin thông báo tới các tổ chức , cá nhân có nhu cầu mua xe ô tô đã qua sử dụng như sau :

Xác định tình trạng xe ô tô :

STT Nhãn hiệu xe Biển số Giá trị khi nhận xe Khấu hao đến tháng …/…. Năm sản xuất Nơi sản xuất Ngày đưa vào sử dụng Màu xe
1                
2                
3                
….                

Giá khởi điểm :

– Xe ……

– Xe …….

– Xe …….

……..

3.Đối tượng :

– Các cá nhân , tổ chức có nhu cầu mu axe đã qua sử dụng .

4.Phương thức bán thanh lý :

 • Phương thức thanh lý : Bỏ giá một lần . Cá nhân , tổ chức thỏa thuận giá cao nhất , không thấp hơn giá khởi điểm sẽ được lựa chọn mua .
 • Trách nhiệm làm thủ tục sang tên , đổi biển :

+ Cá nhân , tổ chức được lựa chọn có trách nhiệm làm thủ tục sang tên , đổi biển tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền .

+ Công ty …… có trách nhiệm hỗ tợ ký xác nhận hồ sơ có liên quan theo quy định pháp luật để cá nhân , tổ chức mua hoàn thành được các thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật .

 • Trách nhiệm nộp thuế , lệ phí : Các bên có liên quan nộp các khoản thuế , lệ phí , …. thuộc nghĩa vụ theo quy định pháp luật .

Thủ tục đăng ký :

 • Người có nhu cầu mua xe đến đăng ký tại phòng Tổ chức thanh lý và nộp …… đặt cọc vào phòng Tài chính kế toán . Sau khi có phiếu thu đặt cọc , phòng Tổ chức thanh lý sẽ phát “ phiếu bỏ giá mua xe’’ . Phiếu được coi là hợp lệ với điều kiện :

+ Phiếu có dấu của Công ty ….. , được bỏ vào phong bì dán kín nộp lại cho phòng Tổ chức thanh lý trước …. giờ ngày …./…./….

+ Giá ghi trong phiếu không thấp hơn giá khởi điểm đã thông báo .

 • Hoàn trả tiền đặt cọc: Công ty sẽ hoàn trả tiền đặt cọc cho những người mua xe không trúng đấu giá.

Lưu ý : Người đăng ký không được hoàn lại tiền cọc trong trường hợp  cố tình bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm hoặc được lựa chọn mua mà không mua .

 • … giờ ngày …/…/…. , phòng Tổ chức thanh lý sẽ họp và mở “ phiếu bỏ giá mua xe” , người có giá bỏ cao nhất sẽ được thông báo đến làm thủ tục mu axe .

Thời gian , thông tin liên hệ , địa điểm :

 • Thời gian từ …. Giờ ngày …/…/… đến …. Giờ ngày …./…./….
 • Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ :
 • Mr …………………
 • Di động : ………………
 • Email : ………………..
 • Địa điểm : Nộp tại phòng Tổ chức thanh lý , Tầng … , tòa …. , đường ……….

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:                                                                      GIÁM ĐỐC CÔNG TY

– …….;                                                                              (Ký tên đóng dấu)

– Lưu..

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com