Tờ trình xin tuyển sinh

Mẫu Tờ trình xin tuyển sinh


TRƯỜNG…………..

Số:……../……………………

V/v: Xin tuyển sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                         ……., ngày……tháng……năm……

TỜ TRÌNH XIN TUYỂN SINH

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo

– Căn cứ theo Quyết định…../…………./ngày…………tháng………năm………của………Sở giáo dục và đào tạo về Quy chế tuyển sinh vào trương phổ thông trung học.

– Căn cứ vào tình hình thực tế tại:

Trường…………kính trình Sở giáo dục và Đào tạo …phê duyệt chủ trương tuyển sinh ………cho nhà trường  năm học ……….-………….cụ thể như sau:

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh bảo đảm tính chính xác, công bằng, khách quan, trung thực,………………………

( Cụ thể:…………………………………………………………………………………………………………………….. )

– Chỉ tiêu tuyển sinh:…………………………………………………………………………………………………..

Kính mong Sở giáo dục và đào tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com