Đơn đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ

Khi muốn yêu cầu hoặc mong muốn được cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đó cung cấp tài liệu, chứng cứ thuộc phạm vi cung cấp, lưu giữ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó, cá nhân có thể gửi đơn đề nghị cung cấp tài liệu chứng cứ tới cơ quan, tổ chức, cá nhân đó để được xem xét, chấp thuận. Đơn đề nghị có thể có nội dung như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-***————-

…………, ngày …….. tháng …… năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP TÀI LIỆU CHỨNG CỨ

Căn cứ Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;

Căn cứ Thông báo số …………. (Thông báo của Tòa án, cơ quan tổ chức yêu cầu cung cấp tài liệu chứng cứ);

Kính gửi: (Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân giữ tài liệu chứng cứ)

Tôi là:  …………………………………………….. sinh năm : ………………….

Chứng minh nhân dân số: ……………………………….. cấp ngày ………………… tại ………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

(Trình bày lý do cần được cung cấp tài liệu, chứng cứ)

………………………………………………..

Ví dụ:

Ngày …../…../……, tôi có gửi đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân ………………….. giải quyết…………………………………………..

Ngày …./…../……, Tòa án ra thông báo ……………………….. yêu cầu cung cấp ……………………………

Vì lẽ đó, tôi làm đơn này kính đề nghị quý cơ quan xem xét và cung cấp cho tôi những giấy tờ, tài liệu sau:

1. …………………….

2. ……………………

3. ……………………

……………………….

Kính mong quý cơ quan xem xét, chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com