Đơn đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ

Đơn đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đính chính thông tin trong hồ sơ mà cá nhân, tổ chức đã gửi do thông tin đó có sự sai sót. Chủ thể nhận đơn này được xác định là chủ thể có thẩm quyền giải quyết yêu cầu của bạn, thường là người giải quyết hồ sơ trước đó của bạn. Dựa trên từng trường hợp cụ thể với những hồ sơ cụ thể, chủ thể này sẽ được xác định khác nhau. Trong một số trường hợp, việc đính chính các thông tin trong hồ sơ đã gửi yêu cầu phải được thực hiện theo mẫu nhất định mà pháp luật, chủ thể nhận hồ sơ yêu cầu. Lúc đó, chủ thể gửi đơn phải được lập theo đúng mẫu đó. Trường hợp không yêu cầu, bạn có thể dựa theo mẫu sau:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…….., ngày… tháng… năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ

(V/v: Đính chính thông tin trong hồ sơ…………….) 

– Căn cứ………………;

– Căn cứ………………

KÍNH GỬI:……………….. (Chủ thể có thẩm quyền giải quyết)

Tên tôi là:………………….. Sinh năm:……………

Chứng minh nhân dân số:……………. Do CA…………….. cấp ngày…/…/…..

Địa chỉ thường trú:………………………………………….

Địa chỉ cư trú hiện nay:……………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………

Là người gửi hồ sơ…………….. tới………….. ngày…/…../……

(Đối với trường hợp chủ thể gửi đơn là tổ chức, bạn có thể trình bày như sau:

Tên công ty:………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày… tháng… năm…….

Địa chỉ trụ sở:………………………………………….

Số điện thoại:……………………                               Số Fax:…………….

Người đại diện theo pháp luật: Ông……………………

Chức vụ:……………………

Chứng minh nhân dân số:………………. Do CA……….. cấp ngày… tháng… năm…….

Căn cứ xác lập quyền đại diện: Điều lệ công ty số……. năm…… thông qua ngày…/…/…..)

Tôi xin trình bày sự việc  như sau:

………………………………………

(Trình bày về sự việc dẫn đến việc làm đơn đính chính)

Do có sự sai sót về…………….. trong hồ sơ………….. mà tôi đã gửi tới Quý cơ quan/Ông/Bà,… nên tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan/Ông/Bà,… cho phép tôi đính chính lại thông tin như sau:

– Về…………., tôi xin đính chính lại như sau:

…………………………………………………

– Về…………., tôi xin đính chính lại như sau:

…………………………………………………

– …

Tôi xin cam đoan những thông tin mình đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Quý cơ quan/Ông/Bà,… về những thông tin đã nêu trên.

Kính mong Quý cơ quan/Ông/Bà,… xem xét và sớm giải quyết cho tôi.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com