Đơn đề nghị tái định cư

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị tái định cư

Đơn đề nghị tái định cư được hiểu là văn bản mà tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, đề nghị được bố trí tái định cư khi có căn cứ luật định, hoặc đề nghị tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư phải thực hiện quyết định tái cư đã được phê duyệt. Đơn đề nghị có thể có nội dung như sau:


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ

(V/v bố trí tái định cư)

– Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

– Căn cứ Quyết định thu hồi đất số … của UBND huyện X;

– Căn cứ Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt

Kính gửi: – HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Tên tôi là:…………………………………… Sinh năm:………

Chứng minh nhân dân số:………………………….. do CA……………… cấp ngày…./…./……..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………….

Tôi xin trình bày sự việc sau:

………………………………………

(Trình bày về nguyên nhân, lý do dẫn tới việc làm đơn khiếu nại)

Ví dụ:

Ngày …/…/…, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến gia đình tôi (người có đất bị thu hồi), trong đó ghi rõ về việc bố trí nhà ở tái định cư cho gia đình chúng tôi, thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư là ngày …/…/… Tuy nhiên, đến nay gia đình chúng tôi vẫn chưa được bố trí nhà ở tái định cư.

Theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 69 Luật Đất đai năm 2013:

c) Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt”

Căn cứ vào quy định trên, căn cứ Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý tổ chức xem xét và giải quyết bố trí tái định cư cho gia đình chúng tôi theo đúng quyết định để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cũng như việc sinh hoạt ổn định của gia đình tôi.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com