Đơn xin bổ sung đồ dùng dạy học

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin bổ sung đồ dùng dạy học


Đơn xin bổ sung đồ dùng dạy học là văn bản được dùng trong trường hợp các trường học, cơ sở giáo dục có nhu cầu bổ sung, cấp mới các loại đồ dùng, thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

…………………….ngày……tháng …..năm……

ĐƠN XIN BỔ SUNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

NĂM HỌC 20… – 20…

Căn cứ vào…………………………………………………………………………………………

 (Ví dụ: Kế hoạch của Phòng giáo dục và đào tạo về việc ……)

Căn cứ vào tình trạng thực tế tại…………………………………………………………….

Kính gửi: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ…………………..

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác :………………………………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………….

Hiện nay, các đồ dùng dạy học dành cho giáo viên và học sinh tại trường…………………………………đã cũ hỏng. Những đồ dùng này đã được Phòng GD&ĐT cấp từ nhiều năm nay nên tới nay đã bị xuống cấp và không thể sử dụng trong năm học …………. được nữa. Do vậy trong năm học …………. sẽ không đủ đồ dùng cho phục vụ cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh nhà trường. Căn cứ vào……………và thực tế kể trên, trường…………………xin đề nghị Phòng GD&ĐT cấp thêm các đồ dùng sau đây:

STT Tên thiết bị, đồ dùng Quy cách, đặc tính Số lượng Ghi chú
1        
2        
3        
       

Vậy để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ dạy và học của nhà trường trong năm học…………, trường…………………………kính mong Quý Ban lãnh đạo cấp trên xem xét, giải quyết và cấp bổ sung thêm cho trường………………………số lượng đồ dùng dạy học như đã trình bày ở trên trong năm học……………………………….

Thay mặt tập thể cán bộ, viên chức và học sinh trường ………………………… …………………………., tôi xin trân trọng cảm ơn !

Xác nhận của Phòng giáo dục và đào tạo                                  Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com