Đơn xin cấp lại mã số thuế doanh nghiệp

Mẫu Đơn xin cấp lại mã số thuế doanh nghiệp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

……., ngày……tháng……năm……

ĐƠN XIN CẤP LẠI MÃ SỐ THUẾ DOANH NGHIỆP 

Kính gửi: – Cơ quan quản lý thuế……………………………………………………………….

 Căn cứ: – Thông tư 80/2012/TT-BTC

Tôi tên là:……………………………………………… Sinh ngày:………………………………………………….

Là người đại diện theo pháp luật của công ty:……………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………..

Nơi cấp:………………………………………………………………………… cấp ngày……tháng…..năm……

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………

Thông tin cụ thể về doanh nghiệp

Tên công ty:………………………………………………………………………………………………

1/ Loại hình doanh nghiệp:…………………………………………………………………………….

2/ Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm……………

3/ Địa chỉ trụ trở chính:…………………………………………………………………………………..

4/ Điện thoại:………………………………………………………. Fax:………………………………….

5/ Đại diện theo pháp luật:…………………………………. Chức vụ:……………………………

Lý do viết đơn:

Do …………………….  vì vậy……………… quyết định giải thể Công ty tại Việt Nam vào ……., ngày……tháng……năm…… theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Từ ngày công ty nhận được quyết định đóng mã số thuế doanh nghiệp của cơ quản lý thuế, tính đến nay cũng mới được có………………………………………………………………………………. tháng.

Xét thấy Điều 14 thông tư số 80/2012/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế về đăng ký thuế có quy định:

“   ……

Tổ chức sau khi đã làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, nếu họa t động trở lại phải thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã sô thuế mới”.

Nhưng vì công ty mới chỉ thực hiện thủ tục đóng mã số thuế xong nghiệp trong một thời gian ngắn như vậy. Nên tôi kính mong cơ quan quản lý thuế……………………………………………………………..

xem xét, cân nhắc cho trường hợp của doanh nghiệp được cấp lại mã số thuế doanh nghiệp. Để tránh được rủi ro pháp luật, cũng như tiết kiệm được thời gian tối ưu cho hai bên.

Tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn/Người đại diện theo pháp luật                 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com