Đơn xin cấp mã số thuế cá nhân

Đơn xin cấp mã số thuế cá nhân là văn bản của cá nhân gửi tới cơ quan quản lý thuế nơi cư trú hoặc nơi làm việc xin cấp mã số thuế cá nhân để tiến hành thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Mẫu Đơn xin cấp mã số thuế cá nhân


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN

Kính gửi: – Cơ quan quản lý thuế khu vực… (Chi cục thuế huyện/quận ……)

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Thông tư  Số: 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế;

Tên tôi là: ……………………………….

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú : ………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………

Điện thoại liên hệ: ………………………..

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý cơ quan nội dung sau:

Ngày ../…/… tôi bắt đầu làm việc tại công ty cổ phần thương mại….. chức vụ: ……………., mức lương là ……………………………. đồng/tháng. Với mức thu nhập nêu trên, sau khi trừ đi khoản giảm trừ gia cảnh theo quy định, thì tôi phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân. Do vậy, để thuận tiện cho việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước, tôi có mong muốn được cấp mã số thuế cá nhân.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 2, Điều 5 của Thông tư số: 95/2016/TT-BTC quy định về Cấp và sử dụng mã số thuế và  Điều 2 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP,  tôi kính đề nghị quý cơ quan xem xét, cấp mã số thuế cá nhân cho tôi để tôi có thể thực hiện các nghĩa vụ tài chính của mình theo quy định pháp luật.

Kính mong quý cơ quan xem xét, sớm chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com