Đơn xin cấp sổ ưu đãi giáo dục

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp sổ ưu đãi giáo dục


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————–o0o————–

…. , ngày …  tháng … năm 20…

ĐƠN XIN CẤP SỔ ƯU ĐÃI GIÁO DỤC

– Căn cứ Thông tư 36/2016/TT-BLDTBXH hướng dn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đi với người có công với cách mạng và con của họ.

Kính gửi: UBND xã……….

Tôi tên là: …………………………………………………………………….      Nam/Nữ:……………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………..

Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………………….

Hiện có hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………….

Tôi là đối tượng hưởng chính sách: ………………………………………………………………

Tỷ lệ mất sức lao động (nếu là thương bệnh binh) %:……………………………………………..

Giấy chứng nhận số: ……………………………………………………………………………………….

Có con (hoặc bản thân) tên là: …………………………………………………. Nam/Nữ:……….

Hiện đang học tại lớp (năm thứ): ……………………………………………………. Khoa…………..

Trường: ……………………………………………………………….. Khoá học: ……………………….

Theo tôi được biết tại Điều 2 Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đối tượng áp dụng chế độ ưu đãi quy định như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng chế độ ưu đãi

1. Chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo được áp dụng đối với học sinh, sinh viên là:

a) Con của người có công với cách mạng quy định tại Điều 1 của Thông tư này (sau đây gọi chung là học sinh) đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (đối với các học viên học theo chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông), phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là các cơ sở giáo dục phổ thông);

…”

Do  đó, tôi làm đơn này đề nghị Quý cơ quan xem xét giải quyết cấp sổ ưu đãi giáo dục cho tôi theo quy định và chế độ hiện hành nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

             Xác nhận của UBND                                                   Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com