Đơn xin chuyển sinh hoạt cựu chiến binh

Mẫu Đơn xin chuyển sinh hoạt cựu chiến binh


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT CỰU CHIẾN BINH 

Kính gửi : – Đồng chí ……….. – Trưởng BCH Hội cựu chiến binh …….

–  Căn cứ : – Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội cựu chiến binh Việt Nam 2005

– Nghị định 150/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một điều Pháp lệnh Cựu chiến binh

– Nghị định 157/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 150/2006/ NĐ-CP

Tên tôi là : …………….. sinh ngày ………..

CMND số ……… cấp tại …… ngày …/…./….

Nơi đăng ký HKTT …..

Số điện thoại liên lạc ………

Địa chỉ hiện tại …….

Ngày vào Hội : …. – Số thẻ  …..

Đang sinh hoạt Hội tại : …..

Hiện nay tôi đang sinh hoạt trong Hội cựu chiến binh ….. Trong thời gian tham gia sinh hoạt của Hội , tôi luôn thực hiện đầy đủ và tích cực các hoạt động của Hội . Tuy nhiên , thời gian vừa qua , sức khỏe của tôi có sự giảm sút nên con tôi muốn tôi chuyển lên ở cùng để tiện chăm sóc .

Nay tôi chuyển đến ở cùng con nên tôi không thể sinh hoạt tại Hội cựu chiến binh …. do nơi ở của tôi hiện tại không thuận tiện cho tôi tham gia sinh hoạt .

Nay tôi làm đơn này đề nghị Đồng chí …. – Trưởng BCH Hội cựu chiến binh….. cho phép tôi được chuyển về sinh hoạt tại Hội cựu chiến binh …. Trong thời gian tham gia Hội , tôi đã đóng hội phí đến hết tháng …. năm ….

Tôi xin chân thành cảm ơn và cam đoan về những nội dung trình bày của mình tại đơn này là chính xác .

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com