Mẫu Đơn xin đào giếng

Mẫu Đơn xin đào giếng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…tháng…năm……

Đơn xin phép đào giếng

Kính gửi: – Chủ tịch Ủy ban nhân dân  cấp tỉnh/………………………………………..

                  – Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường…………………………………….

Căn cứ: – Luật tài nguyên nước năm 2012

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:………………………………………………….

Số CMND/CCCD:………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cấp:……………………………………………………………………….. cấp ngày……tháng……năm……

Tại:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………

Lý do viết đơn:

Tôi muốn khoan giếng lấy nước để sinh hoạt tại phần đất của gia đình với độ sâu khoảng tầm:

Xét thấy: – Điểm a, khoản 1, Điều 43 Luật tài nguyên nước năm 2012  quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước:

“ 1. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước có các quyền sau đây:

a/ Khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và mục đích khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

– Khoản 1, 2, 3 Điều 52 Luật tài nguyên nước năm 2012 quy định về thăm dò, khai thác nước dưới đất:

“ 1. Tổ chức, cá nhân thăm dò nước dưới đất phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  1. Tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 44 của Luật này.
  2. Việc cấp giấy phép khai thác nước dưới đất phải có căn cứ vào quy hoạch tài nguyên nước, kết quả điều tra cơ bản, thăm dò nước dưới đất, tiềm năng, trữ lượng nước dưới đất và các quy định tại khoản 4 Điều này.”

 

Tôi kính đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh……………………………. tiến hành công tác điều tra, thăm dò và xác thực lại vị trí đào giếng. Để tôi có thể được nhanh chóng cấp giấy phép khai thác nước dưới lòng đất, và tiến hành quy trình đào giếng.

Tôi  xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com