Đơn xin đóng mã số thuế doanh nghiệp

Mẫu Đơn xin đóng mã số thuế doanh nghiệp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

ĐƠN XIN ĐÓNG MÃ SỐ THUẾ DOANH NGHIỆP 

Kính gửi: – Cơ quan quản lý thuế……………………………………………………………….

 Căn cứ: – Thông tư 80/2012/TT-BTC

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:………………………………………………….

Là người đại diện theo pháp luật của công ty:……………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………..

Nơi cấp:………………………………………………………………………… cấp ngày……tháng…..năm……

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………

Lý do viết đơn:

Do …………………….  vì vậy……………… quyết định giải thể Công ty tại Việt Nam vào ……., ngày……tháng……năm…… theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thông tin cụ thể về doanh nghiệp

Tên công ty:………………………………………………………………………………………………

1/ Loại hình doanh nghiệp:…………………………………………………………………………….

2/ Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm……………

3/ Địa chỉ trụ trở chính:…………………………………………………………………………………..

4/ Điện thoại:………………………………………………………. Fax:………………………………….

5/ Đại diện theo pháp luật:…………………………………. Chức vụ:……………………………

Xét thấy Điều 14 thông tư số 80/2012/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế về đăng ký thuế có quy định:

“   ……

Tổ chức, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động, tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế”.

Hiện tại, Công ty chúng tôi đang thực hiện thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật (các thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ, chấm dứt hợp đồng lao động giữa Công ty và nhân viên….). Vì vậy Công ty kính đề nghị cơ quan quản lý thuế……………………………………nhanh chóng hoàn giải quyết thủ tục giải thể và đóng mã số thuế doanh nghiệp cho công ty.

Tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn/Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com