Đơn xin dự thầu

Một tổ chức hoặc cá nhân khi muốn tham gia thầu một dự án thì gửi đơn xin dự thầu đến bên có dự án cần được thầu.

Mẫu Đơn xin dự thầu


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN DỰ THẦU

Kính gửi : -Ông……….. –Đại diện  ……. ( Bên mời thầu )

-Căn cứ : – Luật đấu thầu 2013

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Công ty : …..

Địa chỉ : …..

Điện thoại :

Mã số thuế :

Người đại điện theo pháp luật …..

Chức vụ : ….

Tên gói thầu :…..

Tên dự án :……

Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng các thông tin tham gia dự thầu dự án ….. của nhà thầu mà chúng tôi xem được trên phương tiện thông tin đại chúng , chúng tôi – …… cam kết thực hiện gói thầu ….. với tư cách là bên dự thầu . Chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ……. cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo .

Thời gian thực hiện hợp đồng : ….

Theo quy định của pháp luật về điều kiện đối với bên dự thầu là tổ chức , cụ thể là:

“ Điều 5 Luật Đấu thầu 2013

  1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

….”

Xét thấy chúng tôi có đủ các điều kiện để tham gia dự thầu dự án ….. , Tôi làm đơn này kính đề nghị Ông ….. – Đại diện ….. cho phép chúng tôi được tham gia dự thầu dự án ……

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận , chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng theo quy định trong Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu .

Xin chân thành cảm ơn .

Đại diện bên dự thầu

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com