Đơn xin dự thi thăng hạng

Văn bản được sử dụng cho các cá nhân có đủ điều kiện để lên các chức danh nghề nghiệp cao hơn.

Mẫu Đơn xin dự thi thăng hạng


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN THI THĂNG HẠNG NGHỀ NGHIỆP

Từ hạng …… lên hạng ……..

Kính gửi : -Ông ……….. –Giám đốc …….

–  Căn cứ : -Luật viên chức 2010

– Nghị định 29/2012/NĐ-CP về việc tuyển dụng,  sử dụng và quản lý viên chức

– Nghị định 161/ 2018 /NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 29/2012/NĐ-CP

– Thông tư 12/2012/ TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Họ và tên  : …………….. Giới tính : ….

Năm sinh : ……….. Dân tộc : ……

CMND số ……… cấp tại …… ngày …/…./….

Quê quán : …..

Hộ khẩu thường trú : ….

Đia chỉ hiện tại : ….

Số điện thoại liên lạc ………

Đơn vị công tác : ….

Chức vụ : ….

Trình độ và chuyên ngành đào tạo : ….

Ngày được tuyển dụng vào …….

Chức danh nghề nghiệp hiện nay : ……

Thời gian bổ nhiệm cho chức danh nghề nghiệp hiện nay : ….

Hệ số lương hiện nay : ….. xếp ngày …/…/…

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng ….. đến hạng ……. , tôi thấy bản thân tôi có đủ các điều kiện , tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp của  …..

Theo quy định về điệu kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp , cụ thể là :

“ Điều 9 Thông tư 12/2012/TT-BNV về tiêu chuẩn , điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp :

Viên chức được đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

  1. Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;
  2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;
  3. Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụcủa chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực;
  4. Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy định.”

Vì vây , tôi làm đơn này kính đề nghị Ông …. – Giám đốc …. xem xét cho tôi được tham gia kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng …. đến hạng ….

Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm :

  • Bản sơ yếu lý lịch tự thuật
  • Bản đánh giá của ……( cấp trên trực tiếp )
  • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đã được chứng thực
  • …. ảnh 4×6

Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật , đúng và đủ tiêu chuẩn , điều kiện dự tuyển . Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ liên quan nộp trong hồ sơ dự tuyển , nếu sai thì kết quả dự tuyển của tôi sẽ bị hủy bỏ theo quy định pháp luật .

Tôi xin chân thành cảm ơn .

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com