Đơn xin dự thi tuyển công chức

Cá nhân có nguyện vọng muốn được thi tuyển vào một trong các cơ quan Nhà nước thì cần phải làm đơn xin thi tuyển công chức.

Mẫu Đơn xin dự thi tuyển công chức


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Kính gửi : -Ông ……….. – Chủ tịch UBND …….

–  Căn cứ : -Luật cán bộ công chức 2008

– Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng , sử dụng và quản lý công chức

– Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của NĐ 24/2010/NĐ-CP

Họ và tên  : …………….. Giới tính : ….

Năm sinh : ……….. Dân tộc : ……

CMND số ……… cấp tại …… ngày …/…./….

Quê quán : …..

Hộ khẩu thường trú : ….

Đia chỉ hiện tại : ….

Số điện thoại liên lạc ………

Trình độ và chuyên ngành đào tạo : ….

Đối tượng ưu tiên ( nếu có ) : ….

Sau khi nghiên cứu các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức ngạch ….. của UBND ……. , tôi thấy bản thân tôi có đủ các điều kiện , tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi công chức của UBND …..

Theo quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức của Luật cán bộ công chức 2008 , cụ thể là :

“ Điều 36 . Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

  1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

…..”                        

Vì vây , tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi ……

Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm :

  • Bản sơ yếu lý lịch tự thuật
  • Bản sao giấy khai sinh;
  • Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập
  • Giấy chứng nhận sức khỏe
  • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có)
  • …. ảnh 4×6

Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật , đúng và đủ tiêu chuẩn , điều kiện dự tuyển . Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ liên quan nộp trong hồ sơ dự tuyển , nếu sai thì kết quả dự tuyển của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ .

Tôi xin chân thành cảm ơn .

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com